Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện quyết định số 87/QĐ-VKS ngày 20/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh. Ngày 29/3/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành phúc tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị số 197/KL-VKS ngày 29/7/2022 của VKSND tỉnh Trà Vinh đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của phòng 8 làm thành viên; Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí: Ông Văn Lời, Chi cục trưởng chi cục THADS và đồng chí: Lào Thị Hưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Duyên Hải.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc đồng chí Ông Văn Lời báo cáo kết quả việc thực hiện nội dung kiến nghị tại Kết luận kiểm sát trực tiếp số 197/KL-VKS ngày 29/7/2022 của VKSND tỉnh Trà Vinh về việc yêu cầu khắc phục những vi phạm, thiếu sót, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự.

Kiểm sát viên kiểm sát hồ sơ

Qua nghiên cứu từng hồ sơ đoàn kiểm sát nhận thấy Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo khắc phục tất cả các nội dung trong Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh

Ngoài phúc tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh còn mở rộng kiểm sát 11 việc mới thụ lý. Qua kiểm sát nhận thấy Chi cục thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt, không lập lại vi phạm như đã kiến nghị.

Sau khi phúc tra, VKSND tỉnh Trà Vinh sẽ ban hành Kết luận phúc tra việc thực hiện kiến nghị đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh theo đúng quy định.

Tác giả bài viết: Hồng Duyên

Nguồn tin: Phòng 8