Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, từ ngày 21/3/2023 đến ngày 05/4/2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Ủy ban nhân dân (UBND) các xã: An Phú Tân, Tam Ngãi, Ninh Thới, Phong Phú, Châu Điền, Phong Thạnh, Hòa Ân, Thông Hòa, Thạnh Phú và thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè (gọi chung là UBND cấp xã).

Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Hoàng Dũng, Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đồng chí Thạch Tha,  Kiểm sát viên và đồng chí Võ Quốc Toàn, Kiểm tra viên làm thành viên. Đồng thời, có đồng chí Đặng Thành Điện, Cán bộ Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè cùng tham gia. Tiếp Đoàn kiểm sát, có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; các đồng chí Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an và một số cán bộ Công an cấp xã.

Đoàn kiểm sát tại UBND xã Tam Ngãi

Đoàn kiểm sát tại UBND xã Phong Thạnh

Tại buổi làm việc, sau khi thông qua Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã được nghe các đại diện UBND cấp xã báo cáo về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian qua. Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách thể hiện: Toàn Huyện có 38 người đang chấp hành án ngoài cộng đồng tại địa phương (trong đó: án treo 24 người, cải tạo không giam giữ 12 người và tha tù trước thời hạn có điều kiện 02 người); đã chấp hành xong 08 người (án treo 04 người, cải tạo không giam giữ 04 người); còn lại đang chấp hành 30 người (án treo 20 người, cải tạo không giam giữ 08 người và tha tù trước thời hạn có điều kiện 02 người).

Kết quả cho thấy, UBND cấp xã đã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục người đang chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện, tạo điều kiện, giúp đỡ cho người chấp hành án cải tạo tốt, tái hòa nhập cộng đồng, không có trường hợp nào vi phạm pháp luật trong thời gian chấp hành án; hồ sơ, sổ sách lập tương đối đầy đủ, đúng quy định, có phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người đang chấp hành án, có cho người chấp hành án viết bản tự nhận xét và người được phân công giám sát, giáo dục có lập bản nhận xét, đánh giá theo định kỳ hàng tháng; kịp thời đề nghị Cơ quan Thi hành án hình sự huyện: Lập hồ sơ đề nghị xét giảm, miễn thời gian thử thách đối với những trường hợp đủ điều kiện giảm, miễn và cấp giấy chứng nhận chấp hành xong đối với những trường hợp chấp hành xong thời gian thử thách theo đúng quy định.

Đoàn kiểm sát tại UBND xã An Phú Tân

Đoàn kiểm sát tại UBND xã Châu Điền

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách Đoàn kiểm sát cũng đã phát hiện một số hạn chế, thiếu sót. Đối với những hạn chế, thiếu sót nhỏ, Đoàn kiểm sát đã yêu cầu UBND cấp xã chỉ đạo khắc phục ngay và rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; đối với những vi phạm, thiếu sót không thể khắc phục được Đoàn kiểm sát đã lập biên bản ghi nhận và đã ban hành Kiến nghị theo quy định (đối với UBND xã Thông Hòa).

Đoàn kiểm sát tại UBND xã Thông Hòa

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Võ Hoàng Dũng thay mặt Đoàn kiểm sát ghi nhận và đánh giá cao những ưu điểm mà UBND cấp xã đã đạt được. Đồng chí yêu cầu UBND cấp xã tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm đó. Đồng thời, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra để khắc phục kịp thời, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian tới.

Thay mặt UBND cấp xã, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã đã chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và sẽ chỉ đạo khắc phục những thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra, để làm tốt hơn nữa công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian tới./.

 

Tác giả bài viết: Võ Quốc Toàn

Nguồn tin: VKSND huyện Cầu Kè