Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Thông báo số 113/TB-TA ngày 06/6/2023 của Toà án nhân dân huyện Cầu Kè về việc thành lập Hội đồng xem xét, thẩm định tại chổ tài sản theo Thông báo thụ lý số 160/TB-TLVA ngày 27/12/2022 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Cầu Kè với bị đơn là ông Huỳnh Văn Biển (sinh năm 1968, nơi cư trú ấp Kinh Xuôi, xã Thông Hoà, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Để có căn cứ giải quyết vụ án đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật đất đai, ngày 20/6/2023, Toà án nhân huyện Cầu Kè tiến hành xem xét, thẩm định tại chổ tài sản tranh chấp.

Hội đồng thẩm định do bà Lê Hồng Loan – Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Cầu Kè là Chủ tịch Hội đồng, các Phòng: Tài nguyên và môi trường, Kinh tế hạ tầng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Cầu Kè là thành viên cùng đại diện Viện KSND huyện, chính quyền địa phương, nguyên đơn, bị đơn và người liên quan đến nơi có tài sản để thẩm định, định giá theo quy định.

Quang cảnh buổi xem xét, thẩm định tại chỗ

Tại buổi xem xét, thẩm định, Hội đồng thống nhất khảo sát, đo đạc các tài sản của bị đơn gồm đất ở và đất ruộng, trong đó: Đất ở có diện tích 755.5m2 thuộc thửa 406, tờ bàn đồ số 46 và đất ruộng diện tích 7.237,2m2 thuộc thửa 409, tờ bản đồ số 46; hai thửa đất nêu trên toạ lạc tại ấp Kinh Xuôi, xã Thông Hoà, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh./.

Tác giả bài viết: Thạch Tha

Nguồn tin: Viện kiểm sát ND huyện Cầu Kè