Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-VKSTC ngày 10/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và Công văn số 1484/VKSTC-V15 ngày 20/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2023, vào ngày 07/6/2023, VKSND tỉnh Trà Vinh đã tiến hành sơ tuyển đối với các thí sinh trên địa bàn tỉnh.

Thành phần Ban Sơ tuyển gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh (Trưởng ban); đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Phó trưởng ban); đồng chí Bùi Thanh Hận – Chánh Văn phòng, đồng chí Phan Tuấn Tú – Chánh Thanh tra và đồng chí Phan Thị Kim Thoa – Kiểm tra viên Phòng Tổ chức cán bộ là thành viên.

Phổ biến nguyên tắc sơ tuyển đến các thí sinh

Danh sách nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023 gồm có 08 thí sinh đều là những học sinh ưu tú đến từ thị xã Duyên Hải, huyện Cầu Ngang và huyện Trà Cú.

Trước khi đi vào sơ tuyển, các thí sinh được Phòng Tổ chức cán bộ phổ biến thông tin tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, tiêu chuẩn, điều kiện và nguyên tắc thực hiện công tác sơ tuyển. Theo đó thí sinh dự tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (kể cả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển); đồng thời, thí sinh cũng phải đáp ứng các yêu cầu về sơ tuyển theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân và thông tin đến các thí sinh về thành viên Ban Sơ tuyển cho các thí sinh nắm. Sau đó, từng thí sinh được kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn về ngoại hình như chiều cao, cân nặng,… và trải qua thủ tục phỏng vấn do các thành viên Ban Sơ tuyển tiến hành. Qua tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước, các thí sinh đều thể hiện nguyện vọng được học tập tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và quyết tâm sẽ thi tuyển công chức nghiệp vụ để được vinh dự công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân sau này.

Kiểm tra chiều cao, cân nặng

Ban Sơ tuyển phỏng vấn các thí sinh

Qua một buổi làm việc hiệu quả với tinh thần công tâm, khách quan, trách nhiệm, Ban Sơ tuyển tuyển sinh vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã sơ tuyển kết quả có 06 thí sinh đạt sơ tuyển và 02 thí sinh không đạt sơ tuyển do không đủ điều kiện về chiều cao và cân nặng theo quy định. Có thể nói, công tác sơ tuyển Đại học Kiểm sát năm 2023 được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện chặt chẽ, bài bản, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo đơn vị đối với việc đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần nâng cao uy tín của Ngành tại địa phương./.

Tác giả: Kim Thoa – Minh Quân

Nguồn tin: Phòng 15