Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 03 tháng 7 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: đồng chí Nguyễn Thanh Bình, đồng chí Huỳnh Văn Đặng và đồng chí Trần Thị Huyền Trân cùng các đồng chí Trưởng, Phó phòng trực thuộc; các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên.

Đ/c Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh

phát biểu chủ trì Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 9 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả đạt được về các mặt công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023.

 

Toàn cảnh hội nghị

Đây là lần đầu tiên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã trình chiếu trước Hội nghị kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 bằng Video clip.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức và người lao động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành. Trong đó, đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trong Chỉ thị công tác năm 2023 của Viện trưởng VKSND tối cao; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả, không có trường hợp nào đình chỉ do không phạm tội hoặc bị Tòa tuyên không phạm tội. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được đẩy mạnh, kịp thời ban hành các kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm. Các chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành đề ra đều đạt và vượt, qua đó đã góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Trong công tác nghiệp vụ, lãnh đạo VKSND tỉnh tiếp tục xác định chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ quan trọng nhất của VKSND hai cấp, từ đó đã kịp thời chỉ đạo tăng cường công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; chỉ đạo 9/9 đơn vị VKSND cấp huyện xây dựng Quy chế phối hợp với cơ quan Công an để tiến hành kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của toàn bộ 106 đơn vị Công an cấp xã trong tỉnh; tăng cường công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; chủ động đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử. Trong đó, lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp đã trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 15 vụ án hình sự; tham dự tất cả 35 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm và tham dự xét xử vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo.

Trong công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp đã chỉ đạo đề ra nhiều biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến thực chất hơn. Đặc biệt trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đã chỉ đạo thường xuyên thực hiện các biện pháp như: gặp trực tiếp can phạm, kiểm tra thực tế các phòng kỷ luật, kiểm sát chặt chẽ các trường hợp chết trong trại, các trường hợp bị kỷ luật,…) từ đó đã kịp thời phát hiện yêu cầu khắc phục vi phạm. Riêng công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, chất lượng đã được nâng lên, các chỉ tiêu kháng nghị, kiến nghị đều đạt và vượt so với chỉ tiêu của Ngành…

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong năm 2023 về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng VKSND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tiến hành rà soát, đánh giá đúng thực trạng về cơ sở sở hạ tầng, về nhân lực,…trong ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị Viện KSND hai cấp và có báo cáo đề xuất với VKSND tối cao. Đồng thời đã chỉ đạo xây dựng phòng báo cáo án ứng dụng công nghệ thông tin và biên soạn tài liệu để chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn về số hóa hồ sơ, trình chiếu sơ đồ, chứng cứ phục vụ việc xét xử và báo cáo án. Hiện nay, một số đơn vị đã xây dựng được sơ đồ tư duy để phục vụ báo cáo án. Ngoài ra, đơn vị cũng đã thực hiện phòng họp không giấy và kết nối phiên tòa trực tuyến đến trụ sở VKSND tỉnh Trà Vinh,…

Đ/c Huỳnh Tấn Đạt, Viện trưởng VKSND TP. Trà Vinh phát biểu tham luận

Đ/c Hồ Thành Kiến, Viện trưởng VKSND huyện Cầu Ngang phát biểu tham luận

Đ/c Tăng Phước Tới, Viện trưởng VKSND huyện Duyên Hải phát biểu tham luận

Đ/c Dương Tấn Kiệp, Viện trưởng VKSND thị xã Duyên Hải phát biểu tham luận

Đ/c Huỳnh Văn Thiệu, Viện trưởng VKSND huyện Trà Cú phát biểu tham luận

Đ/c Trần Thanh Sơn, Viện trưởng VKSND huyện Tiểu Cần phát biểu tham luận

Đ/c Phạm Thanh Lân, Trưởng phòng 1 phát biểu tham luận

Đ/c Trần Phương Đông, Trưởng phòng 9 phát biểu tham luận

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe 8 ý kiến tham luận nêu lên những các làm hay, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp phải chủ động đề ra những biện pháp phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Quốc hội, của Ngành và phục vụ tình hình chính trị ở địa phương trong năm 2023; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra trong đơn vị, xử lý nghiêm những vi phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục xác định nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; tăng cường kiểm sát tố giác, tin báo tội phạm ở cấp xã; tiến hành rà soát, giải quyết xong các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ,…

Viện kiểm sát hai cấp sẽ tập trung thực hiện công tác đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Tổ chức học tập quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao “về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

Viện kiểm sát hai cấp cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra trong Hội nghị; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, của Kiểm sát viên, công chức và người lao động để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: Dương Đại Xuân

Nguồn tin: Văn phòng tổng hợp