Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

* Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè:

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023, Kế hoạch số: 01/KH-VKS ngày 03/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Kế hoạch số 26/KH-VKS ngày 16/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè về Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, vào chiều ngày 06/7/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè tổ chức Họp đánh giá công tác 06 tháng đầu năm 2023. Tham dự tại cuộc họp gồm toàn thể công chức của đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè với sự lãnh, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện và sự nỗ lực của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trên các mặt công tác. Cụ thể: công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được tiến hành chặt chẽ ngay từ khi thụ lý kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và trong các giai đoạn tố tụng. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động được đơn vị lựa chọn làm công tác đột phá. Đến nay, chất lượng đã được nâng lên, phần lớn đã thực hiện đạt các chỉ tiêu. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Công tác chỉ đạo điều hành, công tác tham mưu, tổng hợp, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính hậu cần,… luôn hoàn thành tốt, đáp ứng yêu cầu hoạt động chung của đơn vị. Tại cuộc Họp, các đồng chí cán bộ, công chức của đơn vị đưa ra những khó khăn, vướng mắt nhất định và những kiến nghị, đề xuất.

Đồng chí Võ Hoàng Dũng phát biểu Kết luận Hội nghị

Đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng ghi nhận tinh thần làm việc dân chủ và trách nhiệm của tập thể đơn vị, ghi nhận và thống nhất với những khó khăn, vướng mắt, đề xuất của các đồng chí. Để hoàn thành Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2023, các đồng chí trong đơn vị tiếp tục bám sát Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao, thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, Kế hoạch công tác năm 2023 của đơn vị đề ra và hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của Ngành; nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao “về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân”; phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu công tác năm 2023, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành./.

* Viện kiểm sát nhân dân TP. Trà Vinh:

Vào chiều ngày 04/7/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã tổ chức họp sơ kết đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Huỳnh Tấn Đạt – Viện trưởng VKSND thành phố Trà Vinh – Chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đặng Thị Ngọc Đính – Phó Viện trưởng, cùng với sự tham dự của các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên đơn vị.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Huỳnh Tấn Đạt – Viện trưởng đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2023 của đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp, trọng tâm là Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ hàng đầu; kết quả trong 6 tháng đầu năm không có trường hợp nào oan, sai, bỏ lọt tội phạm hoặc bị Toà tuyên không phạm tội. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được đẩy mạnh, chất lượng ngày càng được nâng cao, hoàn thành tốt chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Tại cuộc họp đã nghe các đồng chí Kiểm sát viên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và đề ra phương hướng để thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023. Bên cạnh đó, các đồng chí cũng nêu lên một số khó khăn và đề xuất, kiến nghị.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Tấn Đạt – Viện trưởng đã ghi nhận những kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023 mà đơn vị đã đạt được. Trong 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí yêu cầu từng đồng chí phải chủ động đề ra các biện pháp phấn đấu để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội, Ngành đã đề ra; tiếp tục xác định nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; tập trung thực hiện quyết liệt công tác đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số… để đảm bảo hoàn thành, vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đơn vị đã đề ra./.

Tác giả bài viết: Hồng Nhung, Thanh Tâm

Nguồn tin: Viện kiểm sát ND huyện Cầu Kè, TP. Trà Vinh