Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 03/7/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú tiến hành kiểm sát việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc cưỡng chế thi hành án đối với người phải thi hành án là: Hộ ông Nguyễn Hồng Nhẫn, sinh năm 1959, Khóm 2, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Theo Bản án Quyết định thi hành án số 561/QĐ-CCTHADS, ngày 16/4/2018; Quyết định thi hành án số 568/QĐ-CCTHADS, ngày 18/4/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Buộc hộ ông Nguyễn Hồng Nhẫn, bà Tăng Thị Hồng Nghiệp (vợ) và các thành viên trong hộ có nghĩa vụ giao trả cho hộ ông Bùi Thiện Dân, địa chỉ Khóm 3, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh diện tích đất 230m², thuộc thửa 1375, tờ bản đồ số 15, tọa lạc Khóm 2, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Buộc ông Nhẫn và các thành viên trong hộ gia đình có nghĩa vụ tháo dỡ, di dời toàn bộ tài sản, công trình, gồm:

Nhà xưởng: diện tích 4,6m x 20m = 92m²; hầm nước đá 4,6m x 16m x 1,6m; một bầu đỗ; hệ thống đường ống bằng sắt và hệ thống đường ống bằng nhựa D114; một máy nén 230 ngựa; một định lượng nước 0,3m x 0,8m; một cần cẩu đá.

Nhà xưởng: diện tích 06m x 10m = 60m².

01 hồ chứa nước 168m², 03 cây nước bơm tay; 02 giếng khoan (nằm giữa Nhà xưởng 1, 2). 02 hệ thống xử lý giản nhiệt, giàn nóng nhà máy nước đá (nằm trên hồ chứa nước 168m²) và máy lọc nước nằm trên hệ thống.

Buộc ông Nguyễn Hồng Nhẫn bồi thường thiệt hại cho hộ ông Bùi Thiện Dân 128.815.000 đồng và hoàn trả cho ông Dân 5.294.600 đồng chi phí thẩm định và định giá tài sản. Buộc ông Nhẫn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 113.021.000 đồng.

Ông Nhẫn không thống nhất với Bản án sơ thẩm và phúc thẩm ngày 18/4/2018, ông gởi đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm đến Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 19/11/2019, Viện KSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 75/VC3-V3 về việc không kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 49/2018/DS-PT, ngày 29/3/2018 của TAND tỉnh Trà Vinh. Ngày 08/12/2022, Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú ban hành Quyết định cưỡng chế số 02/QĐ-CCTHADS và ra thông báo về việc cưỡng chế thi hành án số 02/QĐ-CCTHADS ngày 20/6/2023

Quá trình đôn đốc thi hành án, mặc dù đã được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú tiến hành các thủ tục theo đúng quy định, nhưng ông Nhẫn vẫn cố tình không thực hiện nghĩa vụ thi hành án, có thái độ phản ứng gay gắt và không chấp hành các yêu cầu của cơ quan chức năng.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú đã phối hợp với các cơ quan liên quan xác định hiện trạng và có văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú kèm theo hồ sơ về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với hộ ông Nguyễn Hồng Nhẫn. Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú đã nghiên cứu, phối hợp và kiểm sát việc cưỡng chế kê biên tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Việc tổ chức cưỡng chế được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật./.

Tác giả bài viết: Trần Văn Thòn

Nguồn tin: VKSND huyện Trà Cú