Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Quyết định số 58/QĐ-VKS ngày 31/5/2023 của Viện trưởng Viện KSND huyện Duyên Hải về trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải. Viện KSND huyện Duyên Hải đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các công tác: Phân loại án chưa có điều kiện thi hành; số việc kê biên, cưỡng chế…

Ngày 11/7/2023, Đoàn kiểm sát Viện KSND huyện Duyên Hải công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Diệp Tấn Sỹ – Phó Viện trưởng là trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Kiểm sát viên là thành viên. Ngoài ra, tham dự còn có đại diện Ủy ban MTTQVN huyện Duyên Hải là đồng chí Đào Văn Năng – Phó Chủ tịch. Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Ông Văn Lời – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Duyên Hải cùng các cán bộ, chấp hành viên trong đơn vị.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao, đoàn kiểm sát đã hoàn thành cuộc kiểm sát trực tiếp, đồng chí Diệp Tấn Sỹ phát biểu kết luận: Nhìn chung, Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Duyên Hải đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo Chấp hành viên trong công tác như sắp xếp hồ sơ, sổ sách gọn gàng, cập nhật chứng từ đầy đủ, thực hiện đúng quy trình theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. Bên cạnh kết quả đạt được Đoàn kiểm sát nhận thấy Chi cục thi hành án dân sự huyện Duyên Hải vẫn còn một số vi phạm như chậm xác minh, thanh toán tiền thi hành án và chậm kê biên xử lý tài sản theo quy định…

Đồng chí Diệp Tấn Sỹ công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp

Để công tác thi hành án dân sự đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới, Viện KSND huyện Duyên Hải đề nghị Chi cục Thi hành dân sự huyện Duyên Hải cần tiếp tục phát huy ưu điểm và phải khắc phục kịp thời đối với những vi phạm, thiếu sót đã nêu.

Đồng chí Ông Văn Lời – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải chân thành cảm ơn và tiếp thu ý kiến kết luận kiểm sát trực tiếp của Viện kiểm sát, đồng thời sẽ sớm chỉ đạo Chấp hành viên đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời các vi phạm mà Viện KSND huyện Duyên Hải đã kết luận để thực hiện tốt hơn nữa công tác thi hành án dân sự đúng theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Minh Phụng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Duyên Hải