Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Chỉ thị công tác kiểm sát của Ngành và Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 05 tháng 7 năm 2023 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo tội phạm tại 04 đơn vị phường gồm phường 2,3,7,9 trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Tiếp Đoàn kiểm sát có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Công an phường và các đồng chí được phân công trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra xác minh tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn, ngoài ra đơn vị có mời đại diện Cơ quan điều tra Công an thành phố Trà Vinh tham gia cùng Đoàn kiểm sát. Đại diện cho Viện kiểm sát đồng chí Đặng Văn Quốc thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát tại các đơn vị phường, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/12/2022 đến ngày 20/5/2023.

Tại buổi kiểm sát tại các đơn vị phường, Đoàn đã ghi nhận được những ưu điểm của các đơn vị như có chuẩn bị hồ sơ, sổ sách phục vụ Đoàn kiểm sát, việc thực hiện tiếp nhận, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm Lãnh đạo Công an Phường đã phân công cán bộ thực hiện tiếp nhận, phân loại, thụ lý đúng trình tự thủ tục theo quy định của Thông tư 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNTVN-VKSNDTC ngày 29/01/2017 và Thông tư 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNTVN-VKSNDTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 01/2017 ngày 29/01/2017 về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Bên cạnh đó, một số đơn vị còn gặp khó khăn trong việc thực hiện những thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm ban đầu như việc thu thập tài liệu chứng cứ và vẽ sơ đồ hiện trường do phần lớn cán bộ chưa được đào tạo về nghiệp vụ cũng như chưa được tập huấn khâu công tác này, qua đó đại diện Cơ quan điều tra Công an thành phố Trà Vinh và Đoàn kiểm sát đã ghi nhận những khó khăn, hạn chế đề xuất về trên kịp thời tập huấn, hướng dẫn để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại đơn vị kiểm sát:

Tác giả bài viết: Tuấn Lộc

Nguồn tin: Viện KSND thành phố Trà Vinh