Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

* Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè:

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, ngày 06/9/2023, Viện KSND huyện Cầu Kè trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên làm thành viên. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm sát có đồng chí Đỗ Minh Tới – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cùng lãnh đạo Đội, Điều tra viên và cán bộ điều tra thuộc Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Luận – Đội trưởng đội điều tra thông qua báo cáo về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/8/2023.

Sau khi thông qua báo cáo, Đoàn tiến hành kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè có mở sổ theo dõi, quản lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đúng cột mục theo quy định; ghi chép trong sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, sổ theo dõi, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm tương đối đầy đủ; việc lập hồ sơ, thủ tục đa số đúng quy định, hồ sơ cung cấp đầy đủ. Quy trình tiếp nhận, giải quyết đảm bảo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLN-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng chí Kim Hua thông qua dự thảo Kết luận

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã phát hiện và chỉ ra một số vi phạm trong quá trình thụ lý, giải quyết tin báo về tội phạm  của Cơ quan CSĐT. Qua đó, Đoàn đã có ý kiến trực tiếp tại buổi làm việc để Cơ quan CSĐT khắc phục và sau đó ban hành Kết luận chính thức.

Đại diện Đoàn kiểm sát, đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng ghi nhận những mặt làm được của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Đối với những vi phạm, thiếu sót được phát hiện, đề nghị Cơ quan CSĐT cần có biện pháp khắc phục ngay, rút kinh nghiệm không để xảy ra vi phạm trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Minh Tới tiếp thu ý kiến

Đồng chí Đỗ Minh Tới – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát, nghiêm túc tiếp thu và sẽ chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường trách nhiệm làm tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

* Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần:

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, ngày 06/9/2023 VKSND huyện Tiểu Cần tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Văn Thương – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn và các Kiểm sát viên bộ phận kiểm sát án hình sự trong đơn vị làm thành viên. Làm việc với Đoàn kiểm sát có đồng chí Chao Minh Sang – Đội trưởng cùng các đồng chí cán bộ, Điều tra viên thuộc cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần.

Đồng chí Chao Minh Sang thông qua báo cáo

Sau khi công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn nghe đồng chí Chao Minh Sang báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời gian qua và đi vào kiểm tra hồ sơ, sổ sách. Từ ngày 01/12/2022 đến nay, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận 52 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đã xử lý, giải quyết 45 tin, trong đó khởi tố 35 tin, không khởi tố 08 tin và tạm đình chỉ 02 tin; còn đang giải quyết 07 tin.

Thành viên Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra hồ sơ

Qua trực tiếp kiểm sát, kết quả cho thấy Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần có phân công cán bộ phụ trách công tác tiếp nhận, ghi chép sổ sách, phân loại nguồn tin về tội phạm; có cập nhật thông tin, theo dõi quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, sau khi phân loại Thủ trưởng có phân công Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, cán bộ điều tra tiến hành lập kế hoạch xác minh, thu thập chứng cứ để giải quyết nguồn tin về tội phạm, đảm bảo việc thụ lý, giải quyết đúng trình tự thủ tục, thời hạn, xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Cơ quan điều tra cũng đã chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, hồ sơ, sổ và những tài liệu cần thiết có liên quan đến việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phục vụ cho quá trình kiểm sát. Bên cạnh những kết quả đạt được Đoàn kiểm sát cũng đã chỉ ra một số vi phạm, thiếu sót mà Cơ quan điều tra còn mắc phải như: chậm phân loại tin báo, tố giác; vi phạm về thủ tục tiếp nhận tin báo.

Đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần đã chân thành tiếp thu các ý kiến kết luận của Đoàn kiểm sát và sẽ có giải pháp để tiếp tục phát huy ưu điểm đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới./.

* Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh:

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 08/9/2023, Viện KSND thành phố Trà Vinh đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Huỳnh Tấn Đạt – Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong đơn vị. Tham gia Đoàn kiểm sát còn có đồng chí Trần Văn Tâm – Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trà Vinh.

Đồng chí Lê Chí Thanh – Đội trưởng đội Điều tra tổng hợp báo cáo

Thông qua kiểm tra, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Về cơ bản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh đã làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm và Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN & PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của liên ngành Trung ương về tiếp nhận, giải quyết tố giác tội phạm, tin báo và kiến nghị khởi tố, đã mở các loại sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ, rõ ràng, đúng theo mẫu quy định. Các tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiến hành phân loại, xác minh, điều tra giải quyết.

Đồng chí Huỳnh Tấn Đạt – Viện trưởng phát biểu ý kiến

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót và sẽ được tổng hợp, ban hành kết luận sau cuộc kiểm sát.

Đồng chí thượng tá Huỳnh Văn Khởi – Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát. Trong thời gian tới, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ chỉ đạo các Điều tra viên đẩy nhanh tiến độ giải quyết tin báo về tội phạm, thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; góp phần giữ vững trật tự trị an tại địa phương.

Tác giả bài viết: Hồng NhungVăn Thắng – Hoàng Trung

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, TP. Trà Vinh