Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-VKS, ngày 23/10/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc “Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong ngành Kiểm sát nhân dân; Thực hiện ký số văn bản và cập nhật kiến thức an toàn thông tin, công tác bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng”. Ngày 09/11/2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh phối hợp với VNPT – Trà Vinh tổ chức hội nghị tập huấn cập nhật kiến thức an toàn thông tin và công tác bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng cho lãnh đạo và Công chức Viện kiểm sát ND hai cấp tỉnh Trà Vinh.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh; Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: đồng chí Nguyễn Thanh Bình, đồng chí Huỳnh Văn Đặng và đồng chí Trần Thị Huyền Trân cùng các đồng chí Trưởng, Phó phòng; công chức các phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 9 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 đã xác định mục tiêu “Năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân”. Do đó đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát tỉnh Trà Vinh trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Trong đó, nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng được xác định là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số. Do đó việc trang bị kiến thức an toàn thông tin và công tác đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng cho lãnh đạo và công chức Viện kiểm sát ND hai cấp là rất cần thiết.

Giảng viên Nguyễn Anh Tuấn – Chuyên viên an toàn thông tin, Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam

Hội nghị đã được nghe giảng viên VNPT triển khai các nội dung về tình hình an toàn thông tin trên thế giới và tại Việt Nam, các nguy cơ mất an toàn thông tin; hướng dẫn các biện pháp thiết lặp mật khẩu an toàn cho người dùng; phòng chống tấn công mạng; bảo vệ máy tính trước tấn công mã độc; bảo mật khi sử dụng website, email, mạng xã hội; cách thiết lặp máy tính an toàn,….

Toàn cảnh hội nghị

Sau hội nghị tất cả công chức Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đều tham gia bài test nhanh để hệ thống lại kiến thức, đánh giá nhận thức về an toàn thông tin và công tác bảo đảm an toàn thông tin. Thông qua Hội nghị tập huấn, lãnh đạo, công chức đã được trang bị kiến thức về an toàn thông tin, kỹ năng phân tích, xử lý sự cố an ninh mạng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh./.

Tác giả bài viết: Hiệp Hùng

Nguồn tin: Văn phòng tổng hợp