Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

* Viện kiểm sát ND huyện Trà Cú:

Chiều ngày 11/01/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2024. Tham dự hội nghị có Ban lãnh đạo VKSND huyện Trà Cú cùng toàn thể công chức trong đơn vị. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024, đồng thời xác định khâu công tác đột phá năm 2024 là khâu kiểm sát án dân sự và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Năm 2023, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự của đơn vị tiếp tục đạt những kết quả tích cực; đơn vị đã đề ra yêu cầu điều tra kịp thời 100%; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng cao, không xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội hoặc đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự không đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Kiểm sát chặt chẽ việc phê chuẩn, áp dụng biện pháp ngăn chặn, số người bị bắt giữ chuyển khởi tố đạt tỷ lệ 100%. Không có trường hợp nào tạm giữ quá hạn luật định. Công tác kiểm sát án dân sự và công tác khác đơn vị hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Kết quả xếp loại cuối năm tập thể lao động xuất sắc, được tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Đặng ghi nhận những khó khăn đơn vị gặp phải từ đó đánh giá cao những giải pháp mà đơn vị đề ra. Biểu dương những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm 2023, đồng thời quán triệt đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024.

Đ/c Huỳnh Văn Thiệu phát biểu tại hội nghị

Kết thúc hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Văn Đặng và các ý kiến góp ý của các đồng chí trong đơn vị. Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu quán triệt toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị phải tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024.

* Viện kiểm sát ND huyện Tiểu Cần:

Chiều ngày 11/01/2024, VKSND huyện Tiểu Cần tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh và các đồng chí Lãnh đạo Phòng 1, Phòng 7, Phòng 9 Viện kiểm sát tỉnh. Đại diện Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Tiểu Cần có Đ/c Lê Thanh Tùng – Phó Chánh án.

Về phía đơn vị có đồng chí Trần Thanh Sơn – Viện trưởng chủ trì hội nghị, cùng với sự tham dự của tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị.

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024 của đơn vị để tập thể đóng góp ý kiến nhằm đề ra những giải pháp thực hiện đạt hiệu quả. Nhìn chung năm 2023, tập thể Lãnh đạo và cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã tích cực thực hiện đạt và vượt tất cả chỉ tiêu nghiệp vụ theo Kế hoạch đề ra như kiểm sát 100% việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, ban hành yêu cầu điều tra, yêu cầu xác minh đạt 100%; xác định án trọng điểm 05 vụ; phúc cung bị can trong giai đoạn truy tố đạt 100%, đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đạt 100%; trong năm không có án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung; tổ chức 06 phiên tòa hình sự, dân sự rút kinh nghiệm; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm sát trực tiếp; KSV tham gia 322/322 phiên tòa, phiên họp dân sự, không có án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy án có lỗi của KSV, có 01 kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận; chất lượng công tác kiến nghị được nâng cao, trong năm đã ban hành được 12 kiến nghị khắc phục và phòng ngừa vi phạm. Đơn vị cũng đã xác định và thực hiện có hiệu quả khâu công tác đột phá trong kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, phối hợp với Cơ quan điều tra kiểm tra việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại 11/11 Công an xã, thị trấn được 02 đợt; việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã có nhiều tiến bộ, khai thác hiệu quả các phần mềm của Ngành, vẽ sơ đồ tư duy các vụ án hình sự đạt 90%. Cuối năm đơn vị được VKSND tỉnh Trà Vinh công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 02 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 10 đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Trong năm 2024, đơn vị quyết tâm thực hiện tốt phương châm của Ngành “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”, tiếp tục đề cao tinh thần chủ động và tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn sự đoàn kết, nêu gương trong mọi mặt công tác, quyết tâm xây dựng được đội ngũ Kiểm sát viên “bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp” để đáp ứng yêu cầu của Ngành đặt ra trong tình hình hiện nay. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và quy định của Ngành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tăng cường hơn nữa trách nhiệm công tố trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, đặc biệt chú ý chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự. Làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra nhằm kiểm tra chặt chẽ, kịp thời, đầy đủ, đúng quy định trong việc thụ lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm, nhất là ở Công an cấp xã. Ngoài ra, đơn vị xác định hai nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cần phải thực hiện đạt hiệu quả là công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác và tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xác định đây là khâu đột phá trong năm 2024 và những năm tiếp theo, người đứng đầu đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trong triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ số để đem lại kết quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, nghiệp vụ; hướng tới đưa toàn bộ hoạt động hành chính và một số hoạt động nghiệp vụ của Ngành lên môi trường số; từng bước ứng dụng công nghệ số trong công tác nghiệp vụ của Ngành, trong đó trọng tâm là việc quản lý hồ sơ vụ án, vụ việc trên môi trường số, xây dựng sơ đồ tư duy trong giải quyết các vụ án, vụ việc.

Đ/c Trần Thị Huyền Trân phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2023, đề nghị tập thể cán bộ, Kiểm sát viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết trong nội bộ, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà đơn vị đã lựa chọn; khắc phục tốt những hạn chế khuyết điểm trong năm 2023, đồng thời xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Ngành, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp; đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nhất là nâng cao tỷ lệ vẽ sơ đồ tư duy trong giải quyết các vụ án hình sự, dân sự; nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác tự kiểm tra tại đơn vị; xác định công tác cán bộ là then chốt, chú trọng công tác đào tạo cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành và các quy tắc về chuẩn mực đạo đức, quy định về ứng xử và văn hóa công vụ của cán bộ, Kiểm sát viên.

Đồng chí Trần Thanh Sơn phát biểu tiếp thu

Đồng chí Trần Thanh Sơn – Viện trưởng VKSND huyện Tiểu Cần phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh và sẽ chỉ đạo đội ngũ Kiểm sát viên và công chức đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2024 của đơn vị, chủ động đề ra các giải pháp để thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất nhiệm vụ của Ngành và của Quốc hội giao.

* Viện kiểm sát ND huyện Cầu Kè:

Được sự cho phép của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh, Thường trực Huyện ủy và Thường trực HĐND huyện Cầu Kè, ngày 16/01/2024, Viện KSND huyện Cầu Kè tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng và đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng Phòng 9 Viện KSND tỉnh Trà Vinh, cùng với sự tham dự của đại diện Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí là đại diện Lãnh đạo (Công an – Toà án – Chi cục thi hành án dân sự) huyện và tất cả công chức Viện KSND huyện Cầu Kè.

Tại Hội nghị, đồng chí Thạch Săm Át – Phó Viện trưởng VKSND huyện Cầu Kè thông qua Kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị. Theo kế hoạch, Viện KSND huyện Cầu Kè đã đề ra giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện các mặt công tác; phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại trong năm 2023; phân công cụ thể nhiệm vụ, chỉ tiêu nghiệp vụ và xác định thời gian hoàn thành cho từng cán bộ, Kiểm sát viên bám vào đó để thực hiện hiệu quả.

Tại Hội nghị cũng đã được nghe tham luận của các đồng chí bộ phận nghiệp vụ đơn vị và Lãnh đạo các ngành, trong đó tập trung làm rõ các mặt làm được và những mặt còn hạn chế trong năm 2023. Từ đó, đề ra những giải pháp, cách làm hay để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong năm 2024.

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác mà Viện KSND huyện Cầu Kè đã đạt được. Đồng thời, yêu cầu VKSND huyện Cầu Kè tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2024, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong năm vừa qua.

Thay mặt Lãnh đạo và toàn thể công chức Viện KSND huyện Cầu Kè, đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tỉnh, tiếp thu ý kiến đóng góp, tham luận của các đồng chí trong đơn vị và đại diện Lãnh đạo các ngành. Trong năm 2024, Viện KSND huyện Cầu Kè tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các đơn vị có liên quan trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

* Viện kiểm sát ND thị xã Duyên Hải:

Thực hiện sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024. Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2024 Viện kiểm sát nhân dân thị xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Lãnh đạo Phòng 1, Phòng 9 Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh. Về các cơ quan tư pháp gồm có Lãnh đạo Công An, Toà Án, Chi cục Thi hành án thị xã Duyên Hải cùng toàn thể công chức Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt công tác năm 2023 những thành tích đã đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong năm 2023 để cùng đánh giá, nhìn lại những gì đã đạt và chưa đạt qua một năm công tác, từ đó đề ra Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024, đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Ngành, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm vừa qua.

Năm 2024 đơn vị xác định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, KDTM, Lao động,…là nhiệm vụ trọng tâm đột phá. Thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định pháp luật theo Chỉ thị số 05/CT – VKSTC ngày 18/10/2022 của Viện trưởng VKSTC. Tập trung thực hiện giải pháp nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm sát nhằm phát hiện những vi phạm, thiếu sót trong quá trình giải quyết của Tòa án để kiến nghị, kháng nghị hoặc báo cáo kháng nghị theo quy định. Hạn chế thấp nhất việc các bản án, quyết định của Tòa án bị hủy để xét xử lại có Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, nhưng không phát hiện vi phạm để kháng nghị.

Bên cạnh đó đơn vị cũng tiếp tục xác định năm 2024 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Ngành Kiểm sát nhân dân. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đơn vị, đảm bảo tất cả công chức trong đơn vị đều sử dụng thành thạo các ứng dụng của Ngành, có kỹ năng cơ bản ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Thực hiện đầy đủ việc quản lý hồ sơ vụ án, vụ việc, cập nhật các loại sổ sách vụ việc trên môi trường số. Sơ đồ hoá và số hoá hồ sơ vụ án đảm bảo phục vụ cho công tác tổng hợp, sử dụng tài liệu tham gia phiên toà của Kiểm sát viên, trợ lý ảo cho Kiểm sát viên.

Trong phần thảo luận các đồng chí Kiểm sát viên công tác ở bộ phận Hình sự, Dân sự của đơn vị đã tham luận một số vấn đề về những khó khăn, vướng mắc trong năm qua cũng như những biện pháp, cách làm hiệu quả để khắc phục những khó khăn. Hội nghị cũng lắng nghe ý kiến của các cơ quan tư pháp về dự báo tình hình trong năm 2024 khó khăn, thách thức khi lượng án Hình sự, Dân sự đều tăng cao so với cùng thời điểm năm 2023.

Đ/c Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đạt được trong năm 2023 của đơn vị, biểu dương tinh thần phấn đấu cố gắng của tập thể công chức người lao động. Năm 2024 trước tình hình số lượng án tăng, khó khăn về biên chế đề nghị tập thể đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong nội bộ, phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được, thực hiện tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch đơn vị đã đề ra.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Dương Tấn Kiệp – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải thay mặt đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên và chân thành cảm ơn sự có mặt cũng như các ý kiến đóng góp, của các đại biểu. Trong năm 2024 Ban lãnh đạo đơn vị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải sẽ cố gắng thực tốt nhiệm vụ của mình đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra./.

* Viện kiểm sát ND huyện Châu Thành:

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 17/01/2024 Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024.

Đ/c Lê Quốc Tổng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành chủ trì hội nghị, cùng với các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát ND huyện Châu Thành. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Huỳnh Văn Đặng –Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh.

Sau khi đ/c Nguyễn Thị Tú Anh – Phó Viện trưởng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2023; Đ/c Lê Quốc Tổng – Viện trưởng Viện KSND huyện Châu Thành đã thông qua Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024 của đơn vị.

Tại hội nghị các đại biểu đều thống nhất cao Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024 của đơn vị. Theo Kế hoạch năm 2024, đơn vị quyết tâm chủ động đề ra các giải pháp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2023; hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Ngành đề ra trong năm 2024 với phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Đơn vị xác định năm 2024 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời tiếp tục lựa chọn khâu công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình là khâu trọng tâm, đột phá trong năm 2024.

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng  VKSND tỉnh Trà Vinh đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đã đạt được của đơn vị trong năm 2023. Để thực hiện tốt công tác đột phá năm 2024 đơn vị cần tăng cường trách nhiệm hơn nữa, Kiểm sát viên, công chức và người lao động phải trung thực, trách nhiệm và tận tụy với công việc; quán triệt tốt các Chỉ thị, quy chế của VKSND tối cao trong thực hiện công tác nghiệp vụ. Đơn vị cần tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm và khắc phục hạn chế, thiếu sót để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của đơn vị đã đề ra. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành hữu quan, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu mà Ngành và Quốc hội giao cho, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

* Viện kiểm sát ND huyện Càng Long:

Thực hiện Kế hoạch số 534/KH-VKS ngày 20/11/2023 về việc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024; Kế hoạch công tác kiểm sát số 06/KH-VKS ngày 03/01/2024 và thông báo số 09/TB-VKS ngày 08/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện kết luận của Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024 ở Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố.

Chiều ngày 17/01/2024, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024. Trong năm 2023, tập thể lãnh đạo và cán bộ, Kiểm sát viên đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ theo Kế hoạch đề ra như: tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 100%; tỷ lệ giải quyết án trong giai đoạn điều tra đạt 100%; tỷ lệ truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đạt 100%; không xảy ra tình trạng Tòa án tuyên không phạm tội. Về công tác kiểm sát giải quyết án dân sự: đơn vị đã phân công Kiểm sát viên tham gia 100% các phiên tòa, phiên họp, tổ chức 11 phiên tòa dân sự, hình sự rút kinh nghiệm; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm sát trực tiếp; tăng cường kiểm sát các bản án, quyết định kịp thời phát hiện vi phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan hữu quan. Năm 2023 đơn vị đã ban hành 15 kiến nghị đối với các cơ quan, ban ngành tư pháp liên quan có vi phạm trong hoạt động tư pháp (tăng 06 kiến nghị so với năm 2022) ban hành 02 kiến nghị phòng ngừa vi phạm và 01 kiến nghị phòng ngừa tội phạm đối với Chủ tịch UBND huyện Càng Long; 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm đối với Giám đốc Văn phòng đăng ký đất, Chi nhánh huyện Càng Long. Trong kiểm sát xét xử đã ban hành 06 kháng nghị đối với Tòa án cùng cấp, tất cả các kiến nghị, kháng nghị trên đều được chấp nhận.

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao trong năm 2024 đơn vị tiếp tục xác định khâu công tác đột phá là khâu Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật” và là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Tại Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí ở từng khâu công tác nghiệp vụ đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch công tác kiểm sát đề ra.

Đồng chí Trần Thị Huyền Trân phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt với nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra, bên cạnh đó đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót mà đơn vị còn tồn tại trong năm 2023. Đồng thời, để thực hiện tốt nhiệm vụ theo như kế hoạch mà hội nghị đã đề ra trong năm 2024 đồng chí yêu cầu tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long cần phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Thứ hai, Tập thể lãnh đạo Viện nghiêm túc tổ chức kiểm điểm và đề ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém mà đơn vị còn tồn tại trong thời gian qua;

Thứ ba, Tập trung nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tăng cường và kiểm soát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, đặc biệt là phải thực hiện nghiêm quyết định số 457 ngày 26/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành quy định về ứng xử và văn hóa công vụ trong ngành kiểm sát nhân dân;

Thứ tư, đơn vị xác định khâu công tác đột phá là khâu “Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật” từ đó yêu cầu đơn vị phải chủ động, tích cực, quyết liệt đề ra các biện pháp phù hợp khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém của khâu công tác này, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao;

Thứ năm, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự, hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp;

Thứ sáu, xác định thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của VKSND là khâu đột phá trọng tâm năm 2024 của Ngành giao cho, người đứng đơn vị chịu trách nhiệm trong triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ số, bảo mật để đem lại kết quả trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành, công tác chuyên môn, nghiệp vụ; hướng tới đưa toàn bộ hoạt động hành chính và một số hoạt động nghiệp vụ chính của Ngành lên môi trường số; từng bước ứng dụng công nghệ số trong công tác nghiệp vụ của Ngành, trong đó trọng tâm là việc quản lý hồ sơ vụ án, vụ việc trên môi trường số, xây dựng sơ đồ hóa chứng cứ trong giải quyết các vụ án, vụ việc; công tác số hóa và lưu trữ hồ sơ; trợ lý ảo cho Kiểm sát viên;

Thứ bảy, Yêu cầu đơn vị rà soát việc ký kết các quy chế phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan, tiến hành sơ kết, tổng kết những kết quả đã đạt và chưa đạt được trong việc thực hiện quy chế phối hợp, để có biện pháp bổ sung, chỉnh sửa hoặc ban hành quy chế mới nhằm đáp ứng được kịp thời nhiệm vụ trong tình hình mới…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Văn Quân – Viện trưởng đại diện tập thể cán bộ, công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, đồng thời thực hiện phương châm năm 2024 “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”. Đồng chí quán triệt một số nội dung để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, như: yêu cầu toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyển công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, coi trọng chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác được Quốc hội giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; ứng dụng mạnh mẽ các giải pháp chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành hữu quan; chủ động tham gia thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024.

Tác giả bài viết: Văn Nhẹ – Văn Thắng – Hồng Nhung – Việt Thanh – Thế Hiển – Thái Duy

Nguồn tin: Viện KSND huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Kè, TX. Duyên Hải, Châu Thành, Càng Long