Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 11/01/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã phối hợp Toà án nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm mở rộng đối với vụ án dân sự sơ thẩm “Tranh chấp quyền sử dụng đất” do đồng chí Thạch Vũ kiểm sát xét xử.

Vụ án dân sự sơ thẩm về tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Kim Thị N. và bị đơn ông Kim Ngọc T. được lựa chọn để xét xử rút kinh nghiệm đảm bảo các tiêu chí theo của Hướng dẫn 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc tham gia, tham dự phiên toà dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động rút kinh nghiệm.

Tham dự phiên toà rút kinh nghiệm trên có tập thể Kiểm sát viên phòng 9 VKSND tỉnh, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát án Dân sự – Hành chính của VKSND thành phố Trà Vinh.

Quá trình kiểm sát giải quyết vụ án, Kiểm sát viên đã nghiên cứu chặt chẽ hồ sơ, xây dựng báo cáo đường lối giải quyết vụ án, đề cương xét hỏi và dự thảo bài phát biểu đầy đủ. Kiểm sát viên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trọng tâm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Ngành năm 2024 trong xây dựng báo cáo đường lối giải quyết án bằng sơ đồ tư duy, giúp hệ thống được toàn bộ các tài liệu, chứng cứ, nắm chắc nội dung vụ án, hỗ trợ hiệu quả trong hoạt động báo cáo án và đề xuất quan điểm giải quyết vụ án đến Lãnh đạo Viện.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên tham gia xét hỏi làm rõ các nội dung trong vụ án. Trên cơ sở kết quả thu thập tài liệu, chứng cứ, căn cứ kết quả hỏi, tranh luận tại phiên tòa và căn cứ quan điểm, đường lối giải quyết vụ án của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên án phù hợp với quan điểm đề xuất của Viện kiểm sát.

Kiểm sát viên Thạch Vũ tại phiên tòa

Sau phiên tòa, đơn vị tổ chức họp đóng góp ý kiến giúp cho các đồng chí Kiểm sát viên tham gia, tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm, nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong quá trình kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng khác trong suốt quá trình giải quyết vụ án, đảm bảo cho việc giải quyết vụ án có căn cứ và đúng pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho các đương sự.

Thông qua việc tổ chức phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm lần này đã giúp Kiểm sát viên hai cấp nhìn nhận những ưu điểm, tồn tại để nâng cao kỹ năng nghiên cứu loại án phức tạp (trong lĩnh vực đất đai), kỹ năng kiểm sát xét xử, xử lý các tình huống phát sinh tại phiên tòa của Kiểm sát viên./.

Tác giả bài viết: Ánh Linh

Nguồn tin: Phòng 9