Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Chiều ngày 19/01/2024, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024. Đồng chí Bùi Thanh Hận – Chánh Văn phòng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có toàn thể công chức và người lao động thuộc Văn phòng tổng hợp.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Bảo Khuyên – Phó Chánh Văn phòng thông qua Chương trình công tác năm 2024 của Văn phòng tổng hợp và phân công nhiệm vụ đối với từng Bộ phận, cá nhân trong năm 2024.

Trong không khí dân chủ, các đồng chí lãnh đạo và công chức, người lao động thuộc các bộ phận của Văn phòng tổng hợp đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong công tác năm 2023 và đã đề ra được các giải pháp thiết thực để khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng công tác tham mưu – tổng hợp, kế toán tài vụ, thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, công tác thi đua khen thưởng. Bên cạnh đó, tập trung phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật công vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị đã biểu dương những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ và kết quả đạt được của Văn phòng tổng hợp năm 2023. Trong năm 2023, Văn phòng tổng hợp đã đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và được Viện trưởng VKSND tối cao tặng “Bằng khen tập thể  lao động xuất sắc 02 năm liên tục”. Đây là động lực để tập thể Văn phòng tổng hợp phấn đấu, đoàn kết, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong công tác tham mưu, phục vụ để năm 2024 tiếp tục giữ vững thành tích đã đạt được, góp phần để ngành Kiểm sát Trà Vinh thực hiện thắng lợi Kế hoạch công tác năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hận – Chánh Văn phòng ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng tổng hợp góp phần tạo nên thành tích chung của VKSND tỉnh Trà Vinh trong năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2024, Văn phòng tổng hợp phải tăng cường hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, người lao động trong đơn vị để chủ động hơn trong công việc được giao nhằm thực hiện hiệu quả việc tham mưu, công tác đột phá, ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2024.

Tác giả bài viết: Phương Thảo

Nguồn tin: Văn phòng tổng hợp