Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Chị thị số 01/CT – VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 183/KH-VKS ngày 08/05/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Ngày 21/05/2024, Đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh do đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2024 và kết hợp kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải.

Đ/c Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã nghe báo cáo của đơn vị về kết quả công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2024 và kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra hồ sơ kiểm sát, sổ thụ lý, theo dõi của một số khâu công tác nghiệp vụ, kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và việc thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị.

Đ/c Nguyễn Tuấn Sĩ – Phó Viện trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác 06 tháng đầu năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động tại Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản trên 50% các chỉ tiêu công tác năm đã đề ra, ghi nhận một số thành tích nổi bật như: trong lĩnh vực dân sự đã ban hành được 01 kháng nghị, 01 kiến nghị, đơn vị không có án huỷ sữa có lỗi của Kiểm sát viên; tiến hành kiểm sát việc thi hành án treo tại các xã phường trên địa bàn có người chấp hành án,…. Bên cạnh nhưng thành tích đạt được, đơn vị vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh ghi nhận các thành tích mà Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2024. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2024 đơn vị có giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt được, khắc phục những tồn tại, thiếu sót đã được chỉ ra tại buổi kiểm tra để hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ tiêu được giao./.

Tác giả bài viết: Ngọc Ánh

Nguồn tin: Viện KSND thị xã Duyên Hải