Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch số: 206/KHPH-CQĐT-VKS ngày 15/3/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện – Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú về hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã năm 2024, từ ngày 21/5/2024 đến  ngày 23/5/2027 tại 17 đơn vị Công an cấp xã.

Để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện Quy chế số 01/QCPH-VKS-CA ngày 07/3/2023 của Liên ngành Viện kiểm sát – Công an huyện Trà Cú về công tác phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã trên địa bàn huyện Trà Cú. Ngày 15/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện – Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú thống nhất ban hành kế hoạch số 206/KHPH-CQĐT-VKS về hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã năm 2024.

Đoàn kiểm tra do: Đ/c Dư Hải Bằng – Phó Trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện làm Trưởng đoàn.Về phía đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú gồm có đồng chí Cao Văn Nở – Kiểm sát viên sơ cấp; đồng chí Phan Văn Tuấn – Kiểm tra viên.

Mục đích để đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo vê tội phạm của Công an cấp xã: Công tác tổ chức trực ban hình sự, phân công cán bộ tiếp nhận nguồn tin vê tội phạm, hệ thống sổ sách theo dõi công tác trực ban; việc lập hệ thống sổ theo biểu mẫu tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, các biên bản tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ nguồn tin về tội phạm. Đồng thời hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động kiểm tra xác minh tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố còn gặp những khó khăn, vướng mắc.

Trước khi đi vào làm việc tại Công an 17 xã thị trấn, Đoàn kiểm tra đã triển khai những quy định, văn bản có liên quan đến hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ ban đầu của Công an xã, thị trấn như: Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2021; Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020 về quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân.

Sau khi triển khai các quy định, văn bản có liên quan đến việc kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe dự thảo báo cáo về kết quả tiếp nhận phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và báo cáo số lượng hồ sơ tiếp nhận trong kỳ chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú đề giải quyết theo thẩm quyền. Việc thực hiện báo cáo định kỳ tại Điều 9 của quy chế phối hợp số 01/QCPH-VKS-CA ngày 07/3/2023 của Liên ngành Viện kiểm sát – Công an huyện Trà Cú được thực hiện đầy đủ. Hồ sơ sổ sách được chuẩn bị để phục vụ đoàn kiểm tra. Nhận thấy có một số đơn vị có số lượng tiếp nhận xử phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố nhiều như: Công an thị trấn Trà Cú, Công an thị trấn Định An và Công an xã An Quảng Hữu.

Đi vào trực tiếp kiểm tra, hầu hết các đơn vị thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú đúng thẩm quyền và thời hạn theo luật định. Hồ sơ được thu thập đầy đủ, việc lấy lời khai người tố giác, người bị tố giác, người làm chứng kịp thời. Công tác kiểm tra xác định hiện trường vụ việc chi tiết. Việc bảo quản, thu thập niêm phong vật chứng ban đầu được cơ quan Công an cấp xã thực hiện tốt. Đặc biệt khi Cơ quan Công an cấp xã tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì giải thích đầy đủ quyền, nghĩa vụ của những người tố giác, người bị tố giác trong quá trình giải quyết vụ việc.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới đề nghị Công an các xã, thị trấn phát huy hơn nữa những kết quả đạt được để việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố ngày càng đạt hiệu quả hơn góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tác giả bài viết: Văn Nhẹ

Nguồn tin: Viện KSND huyện Trà Cú.