Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 31/5/2024 Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Văn Thương – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng với các đồng chí Kiểm sát viên trong đơn vị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiểu Cần 06 tháng đầu năm 2024.

Tại biểu làm việc, sau khi nghe đại diện Nhà tạm giữ báo cáo tình hình thực hiện chế độ quản lý và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và thi hành án phạt tù từ ngày 01/3/2024 đến ngày 30/5/2024. Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân, kiểm sát tại buồng tạm giam, gặp hỏi người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ, chấp hành án.

Toàn cảnh buổi trực tiếp kiểm sát

Qua trực tiếp kiểm sát, Đoàn nhận thấy trong 06 tháng đầu năm 2024 Nhà tạm giữ Công an huyện Tiểu Cần thực hiện tương đối tốt công tác quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và thi hành án phạt tù; đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người thi hành án phạt tù theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã nêu Đoàn cũng đã phát hiện và ghi nhận một số hạn chế thiếu sót.

Qua ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát, đồng chí Trần Minh Thiện – Phó Trưởng Nhà tạm giữ tiếp thu ý kiến của Đoàn và hứa sẽ làm tốt hơn nữa trong công tác quản lý việc tạm giữ, tạm giam, thực hiện đầy đủ các chế độ của can phạm nhân cũng như sẽ khắc phục những thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã nêu ra. Kết thúc buổi làm việc Đoàn kiểm sát đánh giá cao những kết quả mà Nhà tạm giữ đã làm được trong thời gian qua, đồng thời sẽ ban hành kết luận và kiến nghị gửi Nhà tạm giữ Công an huyện Tiểu Cần.

Tác giả: Trần Thanh Nam

Nguồn tin: VKSND huyện Tiểu Cần