Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Quyết định số 3857-QĐ/TU ngày 22/4/2024 của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc giám sát Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (gọi tắt là Nghị quyết số 27-NQ/TW) và một số văn bản có liên quan, sáng ngày 04/6/2024, Đoàn giám sát đã đã có buổi làm việc tại trụ sở VKSND tỉnh Trà Vinh để thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát.

Thành phần Đoàn giám sát gồm có: Đồng chí Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (Trưởng đoàn); đồng chí Đặng Quốc Khởi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (Phó trưởng đoàn) cùng một số thành viên khác.

Tiếp Đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh; cùng với các đồng chí là  Ủy viên Ban cán sự đảng; các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở VKSND tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát 3857 đã thông qua Báo cáo kết quả giám sát đối với Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Trà Vinh. Theo đó, Đoàn giám sát nhận thấy, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã phối hợp tốt với Đảng ủy cơ sở tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW cùng Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 28/4/2023 “thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 04/5/2023 “thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc” đến đảng viên các chi bộ và hội viên đoàn thể. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực về hành động, giúp cho cán bộ, đảng viên cũng như các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh nắm rõ chủ trương, hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới.

Thời gian qua, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã ban hành một số nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động để lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành tại địa phương, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “bản lĩnh, liêm chính và chuyên nghiệp”, đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số tại VKSND hai cấp, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp luôn đảm bảo chặt chẽ, xác định chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, từ đó kịp thời chỉ đạo tăng cường công tác kiểm sát nguồn tin về tội phạm; tăng cường công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc; chủ động đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử và ban hành kháng nghị, kiến nghị vượt chỉ tiêu được giao.

Ban cán sự đảng VKSND tỉnh cũng đã tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong xử lý các vụ án, vụ việc theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TW; tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát các vụ việc, vụ án, trao đổi, thảo luận thống nhất định hướng, quan điểm giải quyết đối với các vụ án, vụ việc để báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương, quan điểm xử lý vụ án, vụ việc theo quy định cũng như kịp thời báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn về nghiệp vụ của các cơ quan tố tụng Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến vụ án; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tránh oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi – Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát

Bên cạnh nhiều ưu điểm, Đoàn giám sát cũng đã chỉ ra một số hạn chế để Ban cán sự đảng VKSND tỉnh có phương hướng khắc phục trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng tại đơn vị. Qua thảo luận, giải trình, đóng góp ý kiến, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh bày tỏ thống nhất cao với các nội dung dự thảo Báo cáo giám sát, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, những hạn chế đã được Đoàn giám sát chỉ ra và sẽ kịp thời đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới./.

Tác giả: Diệp Minh Quân,

Nguồn tin: Phòng 15 – VKSND tỉnh Trà Vinh.