Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là di sản vô giá mà Bác để lại cho dân tộc Việt Nam. Đã từ lâu, Đảng, nhà nước và nhân dân ta xác định tư tưởng Hồ Chí Minh là một phần giá trị quan trọng của nền văn hóa Việt Nam.
Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Trung ương phát động trong bảy năm qua đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là bước khởi đầu tốt đẹp cho công cuộc chấn hưng nền văn hóa Việt Nam trong xu thế hội nhập.
Qua bảy năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động là nhằm phục vụ công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt chức năng của ngành Kiểm sát. Đảng ủy cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo đơn vị cùng các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên Chỉ thị số 06 của Bộ chính trị và Chỉ thị số 03 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và thấm nhuần những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, phấn đấu và rèn luyện theo tấm gương của Bác, gắn việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước có hiệu quả, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan và Nghị quyết của Đảng cấp trên.
Có thể nói, qua bảy năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đa số cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với công tác xây dựng Đảng, với sự nghiệp đổi mới của Đảng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới ; đã tác động tích cực đến tư tưởng và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức trách nhiệm, thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu .
Đại đa số cán bộ, đảng viên, đã có sự chuyển biến thực sự trong việc rèn luyện, tu dưỡng, thể hiện nhận thức đúng đắn sự cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, xem đó là tình cảm, là trách nhiệm của mỗi người đối với Bác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả công tác, phấn đấu theo các tiêu chuẩn đạo đức đã được xây dựng, tạo được sự chuyển biến tích cực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.
Học tập tư tưởng và tấm gương của Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu – tập thể cán bộ và đảng viên trong đơn vị đều có nhận thức đúng đắn chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. – cụ thể như thực hành tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, điện, nước và bảo vệ tài sản cơ quan…Bên cạnh đó, đơn vị đã có ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ và Qui chế quản lý, sử dụng tài sản công, để nhằm sử dụng tài sản cơ quan và ngân sách nhà nước đạt hiệu quả cao nhất, tránh thất thoát, lãng phí. Qua bảy năm thực hiện cuộc vận động, đơn vị đã tiết kiệm được gần 5 tỷ đồng, số tiền này được chi vào nguồn quỹ phúc lợi tập thể và chi thu nhập tăng thêm để nâng cao đời sống cán bộ, công chức trong đơn vị.
Học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ” và tác phẩm “Sữa đổi lối làm việc” của Bác, tập thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị không chỉ dừng lại ở nhận thức mà mỗi người đã biết vận dụng vào công việc chuyên môn của mình như hầu hết cán bộ, đảng viên chấp hành tốt Quy chế cơ quan, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát, đã sửa đổi tác phong làm việc, đi làm đúng giờ hơn, trong công việc thể hiện tinh thần trách nhiệm vì tập thể, hết lòng vì công việc. Bên cạnh đó tập thể CB-CC trong đơn vị còn thể hiện tình thương yêu, đoàn kết như : thăm hỏi, giúp đỡ vật chất khi ốm đau hoặc gia đình có hữu sự…Trong quan hệ làm việc, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân với thái độ hòa nhã, đúng mực. Chính vì vậy mà trong những năm qua  Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã được Viện trưởng Viện KSND Tối cao tặng cờ thi đua ngành cho tập thể đơn vị năm 2007, bằng khen đơn vị xuất sắc cho các năm  từ 2008 đến 2013. Văn phòng TH-TKTP được tặng Huân chương lao động hạng III, nhiều cờ thi đua ngành cho tập thể dẫn đầu khối, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thực hiện lời dạy của Bác về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”, BCH Đảng ủy chỉ đạo duy trì việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình trong Đảng, đa số đảng viên có tinh thần đấu tranh xây dựng nội bộ tốt, mạnh dạn thẳng thắn đối với đồng chí, đồng nghiệp, kiên quyết đấu tranh đối với những sai phạm, ra sức thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đó là nhiệm vụ then chốt, là cội nguồn thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta. Xem việc học tập, quán triệt và vận dụng có hiệu quả tư tưởng Bác vào công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ của mỗi đảng viên.
Thực hiện tốt lời dạy của Người, nhiều năm liền Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát được Công đoàn viên chức công nhận là Công đoàn vững mạnh, Chi đoàn được Đoàn khối cơ quan công nhận là Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu, Đảng ủy Viện Kiểm sát được Đảng ủy Dân chính Đảng công nhận là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Học tập và làm theo tấm gương của Bác, cũng đã xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú, trong 07 năm qua Chi đoàn đã giới thiệu cho Đảng 12 đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.
Tuy nhiên, BCH Đảng ủy luôn nhận thức rằng, kết quả đạt được như đã nêu trên chỉ là sự khởi đầu; việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải duy trì thương xuyên, không ngừng nâng cao chất lượng, tạo ra ngày càng nhiều hơn những điển hình tiên tiến cho những năm tiếp theo.

Tác giả bài viết: Hương Thủy