Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát ND tỉnh Trà Vinh được hình thành và phát triển từ Chi bộ lâm thời khi đơn vị Viện KSND tỉnh Trà vinh được thành lập.
Tháng 5/1992, tỉnh Cửu Long được tách thành 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, Viện kiểm sát ND tỉnh Trà Vinh được thành lập, lúc đó 22 đảng viên, là cán bộ nòng cốt của Viện kiểm sát ND tỉnh Cửu Long cũ, được điều động về Viện kiểm sát ND tỉnh Trà Vinh để nhận nhiệm vụ, thời điểm đó Chi bộ lâm thời của Viện kiểm sát được thành lập lấy tên là Chi bộ cơ sở Viện KSND tỉnh Trà Vinh với 22 đảng viên và đồng chí Ngũ Thành Măng được chỉ định làm Bí thư.
Tháng 6/1994, Đại hội Chi bộ cơ sở Viện kiểm sát lần thứ I nhiệm kỳ 1994-1996 được tổ chức với tổng số 26 đảng viên tham dự, Đại hội đã bầu ra Chi ủy gồm 5 đồng chí và đồng chí Nguyễn Minh Quang giữ chức vụ Bí thư.
Tháng 5/1996, Đại hội Chi bộ cơ sở lần thứ II nhiệm kỳ 1996-1998 đã bầu ra Chi ủy gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Lâu được bầu là Bí thư chi bộ, lúc này số lượng đảng viên là 28 đồng chí.
Tháng 5/1998, Đại hội Chi bộ cơ sở lần thứ IIInhiệm kỳ 1998-2000 bầu đồng chí Nguyễn Văn Lâu tái đắc cử làm Bí thư Chi bộ, Chi ủy gồm 5 đổng chí với số lượng đảng viên là 30 đồng chí.


Chi ủy Chi bộ cơ sở Viện kiểm sát nhiệm kỳ III (1998-2000)

Đ/c Nguyễn văn Lâu – Bí thư Chi bộ cơ sở Viện kiểm sát nhiệm kỳ III (1998-2000) phát biểu tại Đại hội
Tháng 7/1999, Chi bộ cơ sở Viện KSND tỉnh Trà Vinh có 32 đảng viên, đối chiếu với điều kiện thành lập Đảng bộ cơ sở, Chi ủy chi bộ nhận thấy đã đủ điều kiện để thành lập Đảng bộ. Ngày 19/7/1999, Chi ủy Chi bộ đã họp và có công văn gửi Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Trà Vinh đề nghị thành lập Đảng bộ cơ sở lâm thời – đồng chí Nguyễn Văn Lâu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ và đồng chí đã ký quyết định thành lập 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ – đó là Chi bộ khối Hình sự và Chi bộ khối Dân sự.

Tháng 12/2000, Đại hội Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát lần thứ IV nhiệm kỳ 2001-2003 được tổ chức, Đảng ủy gồm có 7 đồng chí, đồng chí Trần Hoàng Khâm được bầu làm Bí thư Đảng bộ, lúc này Đảng bộ có 33 đảng viên.


BCH Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhiệm kỳ IV (2001-2003)
Đ/c Trần Hoàng Khâm – Bí thư Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhiệm kỳ IV (2001-2003) phát biểu tại Đại hội

Ngày 26/8/2003, Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ V nhiệm kỳ 2003-2005 được tổ chức, Đại hội đã lựa chọn 7 đồng chí vào Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ, Đảng bộ lúc này có 31 đảng viên.

Đoàn chủ tịch chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ sở lần V nhiệm kỳ 2003 – 2005
Đ/c Huỳnh Minh Châu – Phó BT Đảng ủy dân chính đảng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ngày 9/8/2005, Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ VI nhiệm kỳ 2005-2008 được tổ chức với số lượng 32 đảng viên tham dự, Đại hội bầu Đảng ủy gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Bình được tái đắc cử Bí thư Đảng bộ.
Để thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngày 20/3/2006, Đảng ủy đã họp và thống nhất quyết định thành lập 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ gồm: Chi bộ Văn phòng-Tổ chức, Chi bộ Dân sự-Thi hành án, Chi bộ Giam giữ-xét xử, Chi bộ Trị an.
Được sự chỉ đạo của Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh Trà Vinh, ngày 31/7/2008, Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát đã tiến hành Hội nghị giữa nhiệm kỳ và kéo dài nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VI thành 5 năm (2005-2010).

Ngày 28/5/2010, Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2010-2015 được triệu tập có 35 đảng viên tham dự, Đại hội bầu Đảng ủy gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Bình được tái đắc cử làm Bí thư.

Tháng 4/2014, đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhận quyết định nghỉ hưu, tháng 5/2014 Đảng ủy đã họp thống nhất bầu bổ sung đồng chí Lê Trai giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.
Để thuận tiện cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tháng 3/2015, Đảng ủy đã họp và thống nhất sắp xếp lại nhân sự và quyết định đổi tên 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành: Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3 và Chi bộ 4.
Trải qua 23 năm hình thành và phát triển từ 1 Chi bộ lâm thời lúc đầu chỉ có 22 đảng viên, hiện tại Đảng bộ cơ sở Viện KSND tỉnh Trà Vinh có 4 chi bộ trực thuộc bao gồm 41 đảng viên. Trong 23 năm qua, Đảng bộ cơ sở Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết vượt mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết các nhiệm kỳ Đại hội đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của tỉnh nhà và nhiệm vụ của ngành Kiểm sát.

Tác giả bài viết: Hương Thủy