Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 27/11/2015, tại Hội trường Viện tỉnh, đồng chí Phan Hoàng Hải cùng các đồng chí Phó Viện trưởng đã nghe Đoàn kiểm tra nghiệp vụ báo cáo kết quả kiểm tra theo Kế hoạch số 247/KH-KT-VP ngày 06/11/2015 của Viện kiểm sát nhân dân nhân tỉnh Trà Vinh.
Đoàn kiểm tra được thành lập và tiến hành kiểm tra từ ngày 16 đến 23/11/2015, kiểm tra toàn diện đối với 6 đơn vị VKS cấp huyện; từ ngày 24 đến ngày 26/11/2015, kiểm tra chéo đối với các Phòng trực thuộc viện tỉnh.
Diễn biến và kết quả kiểm tra ở một số đơn vị:
– Vào sáng ngày 16/11/2015, đồng chí Phan Hoàng Hải– Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà vinh cùng Đoàn kiểm tra đã đến và kiểm tra đối với VKSND huyện Cầu Kè. Tiếp và báo cáo với Đoàn có đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng cùng các Kiểm sát viên, chuyên viên của đơn vị.


Đồng chí Võ Hoàng Dũng đọc báo cáo
Kết quả cho thấy: Viện KSND huyện Cầu Kè đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết số 37/2012/QH13; những chỉ tiêu công tác nghiệp vụ cơ bản của ngành Kiểm sát nhân dân và Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015; các chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, đúng tiến độ thời gian theo chương trình, kế hoạch công tác, nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ đạt kết quả cao; hầu hết các chỉ tiêu công tác đều tăng so với cùng kỳ năm 2014. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra được nâng cao, không để xảy ra oan, sai.

Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng đảng và các công tác khác được tập trung đẩy mạnh; năng lực, trình độ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, KSV tiếp tục được nâng lên, vai trò của Viện trưởng và của Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát được tăng cường, từng bước đáp ứng kịp thời yêu cầu cải cách tư pháp.


Đ/c Nguyễn Văn Lâu, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh kết luận kiểm tra VKS Cầu Kè
Sau khi nghe  Đoàn báo cáo kết quả kiểm tra và phản hồi của đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Lâu-Phó Viện trưởng, thay mặt Đoàn phát biểu: Mong rằng VKS Câu Kè phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, bên cạnh đó cần phải khắc phục những hạn chế, như Đoàn kiểm tra đã nêu,trong thời gian tới.

-Ngày 17/11/2015, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại VKS Trà Cú. Phát biểu kết  thúc buổi kiểm tra, đồng chí Lê Trai-Phó Viện trưởng VKS tỉnh, nhấn mạnh: Năm 2015 kết quả kiểm tra đã cho thấy VKS Trà Cú đã  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuy năm nay lượng án có tăng so năm trước, số lượng biên chế có biến động, nhưng các đồng chí đã nỗ lực vươn lên bám sát vào chỉ tiêu năm để hoàn thành. Trong hình sự các đồng chí giải quyết lượng án lớn, trong đó đã đề ra 67 yêu cầu điều tra, đã kiểm sát giải quyết 90 tin báo, không để xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm,…; Án dân sự đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, bản án, đáng chú ý là các đồng chí đã kháng nghị 04 vụ được cấp phúc thẩm chấp nhận; Ngoài ra các chỉ tiêu công tác khác VKS Trà Cú đều đạt.
Những thành tích đó VKS Trà Cú cần phát huy hơn nữa.


Đồng chí Lê Trai phát biểu
Đồng chí Huỳnh Văn Đặng- Viện trưởng VKS Trà Cú đã cám ơn những ý kiến đóng góp của Đoàn và tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Viện tỉnh để lãnh đạo đơn vị làm tốt hơn trong thời gian tới.

– Ngày 18/11/2015, tại VKSND huyện Tiểu Cần, sau khi nghe đơn vị báo cáo kết quả công tác năm 2015 và Đoàn báo cáo kết quả kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Lâu đã phát biểu kết luận: Trong năm qua, đơn vị có thực hiện tốt các khâu nghiệp vụ, đa số đều đạt các chỉ tiêu đã đề ra, những kết quả đó đã cho thấy quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của các đồng chí nên cần phát huy. Tuy nhiên bên cạnhđó vẫn còn một số thiếu sót cần khắc phục, như để xảy ra 01 trường hợp không thống nhất về tội danh giữa Viện kiểm sát và Tòa án, có một số vụ án dân sự bị sửa, hủy mà Viện kiểm sát không có kháng nghị…, đề nghị các đồng chí cần tập trung kiểm sát kỹ lưỡng đối với từng khâu trong quá trình giải quyết các vụ án…


Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu -Viện trưởng VKS Tiểu Cần đọc báo cáo

Các đồng chí Trưởng phòng tham gia góp ý cho đơn vị

Đồng chí Nguyễn Văn Lâu phát biểu tại buổi kiểm tra VKS Tiểu Cần
Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra và ý kiến kết luận của lãnh đạo Viện tỉnh.
– Ngày 24/11/2015, đồng chí Trần Thị Huyền Trân-Phó Viện trưởng cùng Đòan kiểm tra đã đến và kiểm tra VKS thành phố Trà Vinh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình-Viện trưởng VKS TP phát biểu

Đồng chí Mai Tư-Trưởng phòng 9 báo cáo kết quả kiểm tra
Qua báo cáo của đơn vị và kết quả kiểm tra của Đoàn, đồng chí Trân kết luận:

Năm 2015, các mặt công tác của VKS thành phố đều đã đạt chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra như: hoàn thành án với tỷ lệ cao, chọn án điểm, án rút kinh nghiệm, tỷ lệ kháng nghị án dân sự,… tập thể đơn vị đoàn kết thống nhất, công chức, kiểm sát viên đều nỗ lực vươn lên trong công tác. Các đồng chí cần phát huy hơn nữa những kết quả đãđạt được. Bên cạnhđó cũng còn một số hạn chế cần khắc phục: vẫn còn án dân sự bị hủy có trách nhiệm của kiểm sát viên; nhập phần mềm quản lý án hình sự chưa đầy đủ kịp thời; tin, bài cho Trang thông tin điện tử còn ít.


Đồng chí Trần Thị Huyền Trân kết luận
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình-Viện trưởng đã chân thành tiếp thu các ý kiến  kết luận của Đoàn kiểm tra và của lãnh đạo Viện để làm cho tốt nữa.

Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra chéo
-Từ ngày 24/11/2015 đến ngày 27/11/2015, Đoàn kiểm tra đã chia thành 4 tổ để thực hiện việc kiểm tra chéo tại các phòng trực thuộc VKS tỉnh. Kết quả: cácđơn vị đã bám sát vào chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm 2015, nổi bật nhất là Phòng 1 và Văn phòng Viện tỉnh. Các chỉ tiêu công tác đã hoàn thành có chất lượng, như: Về án hình sự Kiểm sát điều tra đạt 82%, án truy tố đạt 100%, hồ sơ được xắp xếp ngăn nắp theo quy định,…; Công tác văn phòng chất lượng báo cáo ngày một nâng lên, số liệu chính xác, có sự so sánh ở từng thời điểm, việc mua sắm tài sản, thanh quyết toán, quản lý tài sản công,…đều đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bùi Thanh Hận báo cáo kết quả kiểm tra
Phát biểu tại buổi kết thúc kiểm tra đồng chí Phan Hoàng Hải nhấn mạnh: Qua kết quả kiểm tra đã cho thấy công tác kiểm sát của ngành Kiểm sát tỉnh Trà Vinh ngày một nâng cao về chất lượng, ngay từ đầu năm các đồng chí đã bám sát vào chỉ tiêu nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ, hưởng ứng tốt phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng ngày thành lập ngành Kiểm sát và những ngày Lễ trong năm, có nhiều cá nhân  đã được xét tặng danh hiệu thi đua ngắn hạn, đột xuất. Những kết quả đạt được cần phải phát huy.

Đồng chí Phan Hoàng Hải phát biểu tại buổi báo cáo kết quả kiểm tra
Tuy nhiên năm 2015 cũng còn những hạn chế đó là án hình sự còn có vụ để kéo dài không đáng, án dân sự tỷ lệ kháng nghị còn thấp so với số án bị sửa, hủy,…Những hạn chế này các đồng chí cần tập trung khắc phục ngay trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Thế Phong – Ban biên tập