Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 18/12/2015, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để đóng góp ý kiến đối với các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác lãnh chỉ đạo năm 2015.
Việc tổ chức Hội nghị là nhằm thực hiện tốt Công văn số 4615/VKSTC-V15 ngày 18/11/2015 của Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc nhận xét, đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2015.


Đồng chí Nguyễn Văn Thanh-Trưởng phòng 15 khai mạc hội nghị
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp, các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Chi đoàn.

Các đồng chí Lãnh đạo tự nhận xét, đánh giá trước tập thể, tiếp theo đã có 18 ý kiến đóng góp.


Đồng chí Nguyễn Văn Tùng-Trưởng phòng 1 đóng góp ý kến
Hầu hết các ý kiến đều  đánh giá cao những ưu điểm về lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tinh thần trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ, thái độ phục vụ nhân dân…; đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2012/QH13 của Quốc Hội, Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Nghị quyết của Tỉnh ủy Trà Vinh năm 2015; tập trung triển khai nhiều biện pháp, đổi mới về tổ chức và hoạt động, cải tiến phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành; xây dựng nội bộ đoàn kết; nâng cao uy tín của ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bên cạnh đó các đại biểu cũng góp ý về những mặt còn thiếu sót, tồn tại của từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo Viện, để khắc phục và làm tốt hơn trong thời gian tới.
Từng đồng chí Lãnh đạo Viện đã tiếp thu, rút kinh nghiệm và hứa phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao cho ngành kiểm sát.


Đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí  Phan Hoàng Hải thay mặt Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp xây dựng thẳng thắn, chân tình và đầy trách nhiệm của các đồng chí đại biểu, phát huy những ưu điểm, khắc phục ngay những hạn chế. /.

Tác giả bài viết: Thanh Lan (Phòng 15)