Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào các ngày 21, 22 tháng 12 năm 2015 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đến Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh để trao các quyết định của VKSND Tối cao: Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng số 707 ngày 14/12/2015 cho đồng chí Tăng Phước Tới; Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng số 451 ngày 14/12/2015 cho đồng chí Huỳnh Tấn Đạt.
Thành phần tham dự của tỉnh gồm Lãnh đạo Viện tỉnh, trưởng phòng Tổ chức cán bộ;
Về phía địa phương có cấp Ủy, Ủy ban và các Ban ngành có liên quan cùng toàn thể công chức trong đơn vị.
Đồng chí Nguyễn Văn Thanh- Trưởng phòng 15 đã công bố các Quyết định nêu trên.


Đồng chí Nguyễn Văn Thanh công bố quyết định

Tại Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải cho đồng chí Tăng Phước Tới, đồng chí Nguyễn Văn Lâu – Phó Viện trưởng VKS tỉnh đã phát biểu nhấn mạnh: “…trong công tác đồng chí Tới và các đồng chí phải tăng cường, thắt chặt đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã giao phó cho ngành Kiểm sát, mỗi công chức, kiểm sát viên phải rèn luyện để vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm,…”.


Đồng chí Nguyễn Văn Lâu trao Quyết định và phát biểu


Đồng chí Tăng Phước Tới- Viện trưởng VKSND huyện Duyên Hải
Trên cương vị mới, đồng chí Tới tiếp thu ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Viện tỉnh và hứa sẽ làm tốt hơn nữa để cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin tưởng của các cấp lãnh đạo.

Tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh, sau khi trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng cho đồng chí Huỳnh Tấn Đạt, đồng chí Trần Thị Huyền Trân- Phó Viện trưởng VKS tỉnh đã nói rõ ý nghĩa của việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo và vai trò của đồng chí Đạt trong cương vị mới, mong rằng đồng chí cùng với các đồng chí lãnh đạo trong đơn vị cùng tập thể công chức, kiểm sát viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Trần Thị Huyền Trân trao Quyết định và phát biểu


Đồng chí Huỳnh Tấn Đạt- Phó Viện trưởng VKSND thành phố Trà Vinh
Trong niềm xúc động, vui mừng, đồng chí Đạt đã tỏ lòng biết ơn đến sự quan tâm và tin tưởng của các cấp lãnh đạo, xin hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ trong cương vị mới.

Tác giả bài viết: Hoàng Trung (Phòng TK)