Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 11/11/2015 của Tỉnh ủy Trà Vinh và Hướng dẫn số 51-HD/BTCTU ngày 30/10/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh về việc “kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân năm 2015”. Ngày 05/01/2016, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2015.

Quang cảnh hội nghị
Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Việt – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy – Giám đốc Công an tỉnh, dự chỉ đạo hội nghị và các đồng chí: Thái Văn Thìn – Tỉnh ủy viên- Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; Phạm Văn Triều – Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tính – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thạch Thị Sa Thy – Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Văn Cay -Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Về phía đơn vị có các đồng chí là Ủy viên Ban Cán sự đảng và các đồng chí Trưởng phòng VKSND tỉnh.


Đồng chí Phan Hoàng Hải – Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban cán sự đảng

Đồng chí Phan Hoàng Hải-Bí thư ban cán sự-Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã trình bày dự thảo báo cáo tự kiểm điểm, nêu rõ những mặt làm được cụ thể là: Việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, của Ban cán sự đảng VKSND tối cao,công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát Trà Vinh trong năm 2015; Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI);…Bên cạnhđó cũng còn có những mặt hạn chế như: Chưa xây dựng mô hình cụ thể về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nội dung chưa phong phú, ở cơ sở xảy ra 01 trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật và những hạn chế yếu kém trong nghiệp vụ. Ban cán sự Đảng cũng đã tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và đề ra biện pháp khắc phục.

Tiếp theo từng đồng chí ủy viên Ban cán sự đảng tự kiểm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, cả 4 đồng chí đều đãthẳng thắn nhìn nhận những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.


Đồng chí Trần Thị Huyền Trân-Ủy viên Ban cán sự-Phó Viện trưởng trình bày tự kiểm
Hình ảnh thành viên Đoàn của Tỉnh ủy tham gia góp ý kiến tại Hội nghị:

Quá trình Hội nghị kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, trong đó có 3 ý kiến của tổ kiểm điểm tham gia đóng góp đối với tập thể Ban cán sự đảng, 5 ý kiến đối với cá nhân và 19ý kiến trong đơn vị tham gia đóng góp, đa số các ý kiến trên tinh thần xây dựng thẳng thắn, khách quan, đúng thực chất, không nể nang, tránh né và đầy trách nhiệm.

Đồng chí Lê Văn Việt
Phát biểu kết luận và chỉ đạo, đồng chí Lê Văn Việt – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy – Giám đốc Công an tỉnh hoan nghênh Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, đa số các ý kiến kiến phát biểu đi vào trọng tâm, phân tích đánh giá, góp ý đúng tinh thần phê bình và tự phê bình, nêu được nguyên nhân, đặc biệt là những khuyết điểm, tồn tại. Đồng chí yêu cầu báo cáo kiểm điểm tập thể và cá nhân các thành viên Ban cán sự đảng bổ sung các ý kiến đóng góp tại hội nghị, làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế, yếu kém, chỉ ra phương hướng khắc phục cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, khắc phục hạn chế, yếu kém góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí kết luận buổi kiểm điểm tập thể Ban cán sự và cá nhân đã thành công, đúng như tinh thần chỉ đạo của Tỉnh Ủy.
Phát biểu bế mạc hội nghị đồng chí Phan Hoàng Hải thay mặt Ban cán sự đảng cảm ơn chân thành và tiếp thu ý kiến chỉ đạo cũng như những ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị, sẽ bổ sung hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Cán sự đảng, của từng đồng chí uỷ viên Ban cán sự, kịp thời báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh uỷ và Ban cán sự đảng VKSND tối cao./.

Tác giả bài viết: Thanh Lan (Phòng 15)