Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
hực hiện Quyết định số: 539 và 540-QĐ/HU ngày 13/4/2016 của Ban thường vụ Huyện Ủy Cầu Kè về việc quyết định kết nạp Đảng viên, ngày 29/4/2016 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè tổ chức lễ kết nạp Đảng viên đối với quần chúng Võ Quốc Toàn và Đinh Thị Mộng Cầm.
Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Võ Hoàng Dũng-Huyện Ủy viên-Bí thư Chi bộ, đồng chí Kim Hua-Phó bí thư Chi bộ, đồng chí Bùi Thanh Phong Bí thư Chi đoàn Nông nghiệp – Viện kiểm sát, cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.

Đ/c Võ Hoàng Dũng đọc Quyết định kết nạp Đảng viên 
Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Đồng chí Võ Hoàng Dũng đã đọc các Quyết định kết nạp Đảng viên, căn dặn và giao nhiệm vụ Đảng viên mới, đồng thời phân công Đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi giúp đỡ đồng chí Đảng viên mới được kết nạp trong thời gian dự bị 12 tháng.

Đồng chí Võ Hoàng Dũng trao quyết định kết nạp cho 2 Đảng viên

Đảng viên đọc lời tuyên thệ
Phát biểu tại buổi Lễ kết nạp, đồng chí Võ Hoàng Dũng chúc mừng đồng chí Võ Quốc Toàn và Đinh Thị Mộng Cầm sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách với sự cố gắng không ngừng đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết nạp Đảng viên lần này là Chi bộ VKS Cầu Kè đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên theo Nghị quyết năm 2016 đề ra, góp phần tăng thêm sức chiến đấu của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao cho ngành Kiểm sát là Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
Các đồng chí tham dự đều chúc mừng 02 Đảng viên mới được kết nạp.
Buổi Lễ kết thúc trong một buổi làm việc.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm- VKSND huyện Cầu Kè