Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao). Ngày 01/12/2017 Viện KSND tỉnh Trà Vinh tiến hành Hội nghị cán bộ chủ chốt để đánh giá đối với Viện trưởng và các Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh.
Dự Hội nghị có đầy đủ các Trưởng phòng của Viện KSND tỉnh và Viện trưởng Viện KSND các huyện, thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh và Bí thư Chi đoàn cơ quan.


Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Viện trưởng và các Phó Viện trưởng lần lượt thông qua phiếu Đánh giá và phân loại công chức năm 2017. Sau khi các đồng chí lãnh đạo Viện thông qua phiếu đánh giá phân loại, các đồng chí dự Hội nghị đã thẳng thắn đóng góp, phân tích rõ ưu, khuyết điểm của các đồng chí Lãnh đạo Viện và 100% các đồng chí dự Hội nghị thống nhất phân loại Ban Lãnh đạo Viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.


Đồng chí Trần Thị Huyền Trân thông qua phiếu
đánh giá và phân loại công chức năm 2017

Đồng chí Phan Hoàng Hải thay mặt Ban Lãnh đạo Viện tiếp thu ý kiến đóng góp chân thành của các đồng chí dự Hội nghị và hứa sẽ cùng tập thể Lãnh đạo Viện và toàn thể công chức Viện KSND 02 cấp của tỉnh khắc phục khó khăn, hạn chế năm 2017, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được để năm 2018 sẽ vượt các chỉ tiêu Kế hoạch của ngành đề ra./.


Đồng chí Phan Hoàng Hải phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp

Một số hình ảnh đóng góp tại hội nghị: 


Đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng Viện KSND huyện Cầu Kè

Đồng chí Mai Tư – Trưởng phòng 9

Đồng chí Nguyễn Thế Phong – Trưởng phòng 1

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thanh – Phòng 15