Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 29/12/2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã long trọng tổ chức buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm tra viên đối với 14 đồng chí thuộc Viện kiểm sát nhân dân hai cấp của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Lâu – Phó Viện trưởng, chủ trì buổi lễ, cùng tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đại diện các đơn vị và các đồng chí được bổ nhiệm Kiểm tra viên.Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định từ số 01 đến số 14/QĐ-VKS ngày 15/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Kiểm tra viên đối với 14 đồng chí là chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân hai cấp của tỉnh, các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.


Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – công bố Quyết định

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Lâu – Phó Viện trưởng nhấn mạnh:  Kiểm tra viên là chức danh tư pháp, các đồng chí phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy định, quy chế của Ngành, cơ quan, đơn vị, tích cực giúp Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chấp hành nghiêm sự phân công của Lãnh đạo đơn vị, góp phần để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước.


Đồng chí Nguyễn Văn Lâu – phát biểu tại buổi lễ
Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Kiên Thị Diệu Hiền đại diện cho các đồng chí được bổ nhiệm Kiểm tra viên phát biểu cảm ơn Ủy ban kiểm sát VKSND tỉnh, lãnh đạo VKSND hai cấp của tỉnh và xin hứa: trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; giúp Kiểm sát viên làm tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và địa phương giao cho, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng, cơ quan, đơn vị và đồng nghiệp./.

Đồng chí Kiên Thị Diệu Hiền – phát biểu cảm nghĩ
Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tác giả bài viết: Thanh Lan – Phòng 15.