Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Sáng ngày 02/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát quý I và đề ra chương trình công tác kiểm sát quý II năm 2018.
Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Hoàng Hải, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các đồng chí Phó Viện trưởng: Nguyễn Văn Lâu, Trần Thị Huyền Trân.
Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Trưởng, Phó Phòng thuộc Viện kiểm sát tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.
Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Thanh Hận – Chánh văn phòng VKSND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong quý I năm 2018.


Đ/c Bùi Thanh Hận trình bày báo cáo

Nhìn chung, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Trà Vinh đã thực hiện tốt việc triển khai công tác, bám sát Chỉ thị 01/CT-VKS ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch số 12/KH-VKS ngày 09/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, việc thực hiện các chỉ tiêu công tác cơ bản đạt được kết quả đáng khích lệ.
Trong Quý I, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát điều tra 245 vụ/337 bị can; đã truy tố 96 vụ/ 171 bị can, tất cả các vụ án truy tố đều tiến hành phúc cung 100%, đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đáng lưu ý là trong công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, số lượng và chất lượng kháng nghị được nâng cao, vượt chỉ tiêu đề ra.


Quang cảnh Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo, Hội nghị đã tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như: đánh giá tình hình triển khai công tác; quá trình thực hiện các đạo luật mới; kết quả các mặt công tác; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị, kháng nghị và các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2018.


Đ/c Phan Hoàng Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Hoàng Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác kiểm sát của Viện kiểm sát hai cấp trong quý I, đồng thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề mà các đơn vị còn gặp phải khó khăn, vướng mắc. Để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục bám sát Kế hoạch, Chương trình công tác, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ  đề ra, chú trọng hơn nữa công tác văn thư, lưu trữ và làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trong Viện KSND hai cấp.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tác giả bài viết: Hoàng Trung – Phòng Thống kê