Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 17/4/2018, Phòng 8 tiến hành kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Trà Vinh.
Đoàn kiểm tra gồm có đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Trưởng phòng 8 làm trưởng đoàn, các đồng chí Thạch Ba, Hà Văn Út – thành viên.
Tiếp Đoàn có đồng chí Huỳnh Tấn Đạt –  Phó Viện trưởng và các Kiểm sát viên làm công tác giam giữ của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Trà Vinh.

Đồng chí Huỳnh Tấn Đạt – P.Viện trưởng thông qua báo cáo

Sau khi nghe Đồng chí Huỳnh Tấn Đạt báo cáo kết quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù của đơn vị (mốc thời điểm kiểm tra từ ngày 01/12/2017 đến 31/3/2018), đoàn kiểm tra nhận thấy như sau:
Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và quản lý đối với Nhà tạm giữ Công an thành phố Trà Vinh được thực hiện đúng theo Quy chế về tạm giữ, tạm giam và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Trong thời gian qua không xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, quá hạn tạm giam; không có trường hợp giam, giữ chung buồng người cùng vụ án; người thành niên với người chưa thành niên; không xảy ra trường hợp chết do đánh nhau, tự sát, trốn hoặc phạm tội mới trong thời gian bị tạm giữ, bị tạm giam. Trong kỳ đơn vị đã đi vào trực tiếp kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong công tác kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Trà Vinh, qua kiểm sát chưa phát hiện vi phạm liên quan đến khâu công tác này. Về hồ sơ, sổ theo dõi việc tạm giữ, tạm giam đơn vị có mở sổ theo dõi đầy đủ theo quy định.
Về công tác kiểm sát thi hành án hình sự: Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh ra quyết định thi hành án đúng thời hạn, không có trường hợp trễ hoặc không ra quyết định thi hành án.
Công tác rút ngắn thời gian thử thách đối án treo luôn được đơn vị quan tâm: Trong kỳ tham gia họp rút ngắn thời gian thử thách đối với án treo: 10 trường hợp; Ban hành quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát án treo tại 06 đơn vị xã, phường.


Đồng chí Nguyễn Văn Hồng đánh giá và kết luận

Kết thúc buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Hồng kết luận: nhìn chung, được sự lãnh chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Trà Vinh công tác kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự thực hiện đạt kết quả cao, kiểm sát viên luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công tác.
Bên cạnh những ưu điểm trên, cũng còn những hạn chế, thiếu sót như: Khi xây dựng kết luận kiểm sát phải dẫn chứng số liệu cụ thể về việc thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; đơn vị cần thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC ngày 12/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thực hiện chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát cơ sở giam giữ và Cơ quan thi hành án hình sự; cập nhật và nghiên cứu các Thông tư, Nghị định mới có liên quan để áp dụng cho phù hợp.
Thay mặt Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh, đồng chí Huỳnh Tấn Đạt đã tiếp thu và ghi nhận những ý kiến đóng góp của Đoàn, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới.
Cùng ngày, Phòng 8 cũng tiến hành kiểm sát hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt Lễ 30/4 năm 2018 tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Trà Vinh. Tổng số hồ sơ đủ điều kiện đề nghị xét giảm là 03 hồ sơ, qua kiểm sát tất cả đều đủ điều kiện xét giảm theo quy định của Luật thi hành án hình sự và Thông tư liên tịch số: 02/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013, các phạm nhân được đề nghị xét giảm án có thái độ ăn năng, nhận thức được những hành vi sai trái của mình, chấp hành tốt nội quy Trại tạm giam, Nhà tạm giữ và tích cực khắc phục hậu quả, tích cực tham gia thi đua học tập, lao động và có xếp loại hành kiểm từ khá trở lên.

Tác giả bài viết: Hà Văn Út – Phòng 8