Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 20/4/2018 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có Quyết định bổ nhiệm chức danh KSV các cấp đợt II năm 2017 cho 1.144 đồng chí trong ngành kiểm sát. Theo đó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh được bổ nhiệm 03 Kiểm sát viên trung cấp và 06 Kiểm sát viên sơ cấp.
Căn cứ vào quy định về lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ…(Ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-VKSTC, ngày 26/4/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao), ngày 11/5/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố và trao quyết định cho các đồng chí bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên đợt II năm 2017. Đến dự chỉ đạo và trao Quyết định bổ nhiệm có đồng chí Nguyễn Văn Lâu – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh,cùng dự lễ có các đồng chí Trưởng, phó phòng Viện tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện Cầu Ngang, thành phố Trà Vinh và các đồng chí kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.


Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố các Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp cho các đồng chí thuộc VKSND tỉnh Trà Vinh.


Đồng chí Nguyễn Văn Thanh Công bố Quyết định

Thay mặt lãnh đạo Viện, đồng chí Nguyễn Văn Lâu trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm và phát biểu chỉ đạo đối với các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên phải xem đây là vinh dự và trách nhiệm trước Đảng, trước ngành Kiểm sát, phải không ngừng phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh.Đồng chí Nguyễn Văn Lâu phát biểu giao nhiệm vụ và tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Thạch Vũ tuyên thệ trước tập thể và lãnh đạo Viện, đồng chí Thân Thị Hồng Nỡ bày tỏ sự phấn khởi, niềm vinh dự trước sự tin tưởng của Đảng, của ngành Kiểm sát đối với các đồng chí. Để xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Viện các đồng chí hứa sẽ cùng nhau đoàn kết, không ngừng ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.


Đồng chí Thạch Vũ phát biểu tuyên thệ

Đồng chí Thân Thị Hồng Nỡ

Tác giả bài viết: Phan Thị Kim Thoa- Phòng 15