Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch số: 117/KH-VKS, ngày 03/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, ngày 18/4/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức buổi tọa đàm về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
Đồng chí Phan Hoàng Hải, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh dự và chủ trì buổi toạ đàm .
Tham dự buổi toạ đàm còn có các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 1, Phòng 7; Lãnh đạo và  Kiểm sát viên các Viện kiểm sát huyện, thành phố, thị xã.


Toàn cảnh buổi tọa đàm

Đồng chí Nguyễn Thế Phong – Trưởng phòng 1
Đồng chí Nguyễn Thế Phong, thông qua báo cáo tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Do thực tiễn hiện nay cho thấy, Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định có những điểm mới chưa rõ ràng và chưa có quan điểm thống nhất trong việc áp dụng luật mới và luật cũ. Bên cạnh đó chưa có văn bản, nghị quyết hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán, liên ngành Tư pháp trung ương cũng chưa giải thích, hướng dẫn một cách cụ thể, thống nhất các tình tiết này, chính vì vậy nên dẫn đến thực tiễn hiện nay việc áp dụng còn nhiều bất cập và có những quan điểm trái chiều.

Qua đó, các đồng chí tham dự tọa đàm đã trao đổi các ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua; đồng thời đưa ra hướng giải quyết trong thời gian tới về những nội dung như: Quy định tại khoản 5, Điều 88 (về thu thập chứng cứ); khoản 3, Điều 41 (về nhiệm vụ, quyền hạn) của Bộ Luật tố tụng hình sự; các vấn đề về việc bị hại không đi giám định trong vụ án cố ý gây thương tích; việc thực hiện các biểu biểu mẫu tố tụng theo Quy chế kiểm sát điều tra…Trong cuộc tọa đàm, các đơn vị có những phát biểu tham luận về những vấn đề trong báo cáo tổng hợp các ý kiến. Hầu hết các đơn vị có những phát biểu chân thành, cũng như chia sẽ các kinh nghiệm trải qua trong quá trình giải quyết các vụ án, các đại biểu đã đánh giá cao về mặt nội dung trong tọa đàm, có nhiều nội dung phong phú, đưa ra các vụ án trên thực tiễn phù hợp với các vấn đề. Ngoài ra, việc tọa đàm còn có ý nghĩa thực tiễn là tập hợp được kiến thức của tập thể những người có kinh nghiệm, sáng tạo, vận dụng pháp luật một cách linh hoạt nhằm bổ sung, lấp đầy những khoảng trống kiến thức cho nhau, rút ngắn thời gian nghiên cứu, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đem lại hiệu quả trong công tác. Thông qua buổi tọa đàm còn rút ra được những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất về trên những biện pháp khắc phục kịp thời trong thời gian tới.Các đồng chí Lãnh đạo – Kiểm sát viên các huyện, thị xã, thành phố phát biểu ý kiến

Đồng chí Phan Hoàng Hải- Viện trưởng phát biểu chỉ đạo
Kết thúc cuộc tọa đàm, Đồng chí Phan Hoàng Hải – Viên trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh nhận xét, đánh giá cuộc tọa đàm đạt yêu cầu và phát biểu chỉ đạo: Đối với những nội dung đã trao đổi, thống nhất hướng giải quyết tại cuộc tọa đàm thì các đơn vị vận dụng áp dụng trong thực tiễn nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật; còn những những khó khăn, vướng mắc và ý kiến đề xuất của các đơn vị chưa thể giải quyết được thì tổng hợp báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét hướng dẫn áp dụng.

Qua cuộc tọa đàm đã tạo điều kiện cho Kiểm tra viên, Kiểm sát viên có dịp giao lưu, trao đổi, tìm hiểu sâu hơn về chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm mục đích góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cuối cùng đồng chí Viện trưởng chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe và đạt nhiều thành tích trong công tác.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Phương – Phòng 1