Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 12 tháng 9 năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh do đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng VKSND tỉnh làm trưởng đoàn cùng các đồng chí:Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng; Nguyễn Văn Thanh-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Bùi Thanh Hận – Chánh Văn phòng đến làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Bình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh cùng các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên và tập thể công chức của đơn vị.

Đ/c Phan Hoàng Hải thông qua chương trình làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Hoàng Hải –Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã nêu mục đích, nội dung của buổi làm việc với yêu cầu mong muốn được nghe những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, về biên chế, phân công cán bô, mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát hai cấp, các ngành có liên quan và vấn đề quy hoạch cán bộ tại đơn vị.
Thay mặt lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đồng chí Nguyễn Thanh Bình-Viện trưởng đã báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác kiểm sát trong 9 tháng đầu năm 2018 về những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong công tác nghiệp vụ, về kinh phí bổ sung biên chế, kinh phí sửa chữa, nhà xe và Dự kiến quy hoạch cán bộ…


Đ/c Nguyễn Thanh Bình thông qua báo cáo tóm tắt

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Phan Hoàng Hải-Viện trưởng đã chia sẻ với những vướng mắc, ghi nhận sự nổ lực, cố gắng,những kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh. Bên cạnh đó đồng chí đã chỉ đạo các vấn đề liên quan đến chỉ tiêu nghiệp vụ, tài chính nhắc nhở đơn vị cần chi tiêu tài chính đúng quy định, chủ yếu ưu tiên trong đào tạo, hoạt động nghiệp vụ, thực hiện thanh lý tài sản khi đã hết hạn sử dụng, đặc biệt trong thời gian tới đơn vị cần phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy trí tuệ tập thể, nguyên tắc tập trung dân chủ, tích cực đấu tranh phòng ngừa tội phạm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Tiếp tục vận dụng, phân công, bố trí cán bộ, Kiểm sát viên thể hiện tính năng động, sáng tạo ở hai khâu Hình sự và Dân sự.Với vai trò Bí thư ban cán sự Đảng, Viện trưởng tỉnh sẽ quan tâm lựa chọn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới để bổ sung kịp thời huy hoạch Ban lãnh đạo Viện thành phố Trà Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo tinh thần cán bộ lãnh đạo không phải là người địa phương.

Thay mặt lãnh đạo đơn vị đồng chí Nguyễn Thanh Bình tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng tỉnh, các ý kiến của thành viên đoàn, chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng đoàn đã đến làm việc với đơn vị. Về phía đơn vị sẽ tiếp tục duy trì sự đoàn kết, mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu của ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.


Đồng chí Đặng Chí Thiện phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Huỳnh Quang Hậu phát biểu tại cuộc họp

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mỹ Phượng – VKSND TP. Trà Vinh