Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 10/10/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát Quí III và triển khai nhiệm vụ công tác Kiểm sát Quý IV/2018. Đồng chí Phan Hoàng Hải, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng: Lê Trai, Trần Thị Huyền Trân; Trưởng, Phó phòng và Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Viện trưởng,  các Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.


Quang cảnh hội nghị
Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hận – Chánh văn phòng đã trình bày Báo cáo dự thảo sơ kết công tác Qúi III/2018. Trong Quí III, Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, tích cực tham gia các hoạt động điều tra, tỷ lệ xử lý hình sự sau bắt, tạm giữ đạt tỷ lệ cao, điểm nổi bật là không có vụ nào phải đình chỉ vì không có tội hoặc bị Tòa tuyên không phạm tội. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp không ngừng nâng cao chất lượng, các vi phạm đã kịp thời được phát hiện và ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục. Trong công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại,… số lượng và chất lượng kháng nghị ngày càng được nâng lên.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 09 điểm cầu VKSND cấp huyện
Phần tham luận, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Hoàng Hải,  lãnh đạo Viện tỉnh, đại diện các phòng trực thuộc VKSND tỉnh và VKSND cấp huyện đã thảo luận sôi nổi, tập trung đi sâu phân tích, đánh giá nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2018. Đồng thời giải đáp, hướng dẫn các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Đ/c Phan Hoàng Hải – Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Hoàng Hải đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị, đồng thời nhấn mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành kế hoạch công tác năm 2018, Viện kiểm sát hai cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, của Ngành và của VKSND tỉnh đề ra; tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, chủ động đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả các công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kiến nghị, kháng nghị, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động tư pháp; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong thực thi công vụ; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả các mặt công tác được giao…
Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Tác giả bài viết: Thanh Hận