Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 18/10/2018 Phòng 11 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai: Công tác kiểm sát thi hành án dân sự cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.
Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí: Lê Trai, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
Tham dự Hội nghị còn có Kiểm sát viên, chuyên viên phòng 11, Văn phòng, phòng thống kê và Lãnh đạo, kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.
Hội nghị triển khai lại các chuyên đề mà các đồng chí đã tham dự tập huấn tại Hà Nội do Vụ 11 Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức.


Đ/c Lê Trai phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Thuyên, Trưởng Phòng và đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Phó trưởng Phòng 11 đã triển khai các chuyên đề, gồm:“Tài liệu tập huấn kiểm sát thi hành án hành chính; Chuyên đề nâng cao chất lượng kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất; Chuyên đề nâng cao chất lượng kiểm sát việc thi hành án có liên quan đến tổ chức tín dụng; Chế độ pháp lý về kế toán, thu, quản lý, chi tiền THA và một số kỹ năng kiểm sát thu, quản lý, chi tiền THA, tại cơ quan THADS”, đồng thời giải đáp một số khó khăn, vướng mắc của cấp huyện trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự thời gian qua.


Đ/c Huỳnh Minh Thuyên Trưởng phòng 11

Đ/c Nguyễn Văn Đoàn P.Trưởng phòng 11

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã truyền đạt kiến thức nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự giúp cho kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên thực hiện khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân các huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị, nâng cao chất lượng kiểm sát việc thi hành án có liên quan đến tổ chức tín dụng và một số kỹ năng kiểm sát thu, quản lý, chi tiền THA, tại cơ quan THADS…
Sau Hội nghị các đồng chí cấp huyện nghe triển khai các chuyên đề nêu trên và giải đáp một số khó khăn vướng mắc để áp dụng cho từng việc kiểm sát thi hành án đạt hiệu quả cao.

Tác giả bài viết: Hồng Duyên- Phòng 11