Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 02/11/2018, Hội đồng tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức sơ tuyển công chức năm 2018 tại hội trường của đơn vị.
Đồng chí Phan Hoàng Hải, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì tuyển dụng.
Kỳ sơ tuyển năm nay, có tất cả 69 ứng viên tham gia sơ tuyển, tất cả đều tốt nghiệp Đại học Luật (hệ chính quy), tỷ lệ xếp loại tốt nghiệp loại khá, giỏi chiếm 100% . Đây là điểm sáng trong công tác tuyển dụng, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công chức, tiếp tục bổ sung nguồn nhân lực có phẩm chất, trình độ, năng lực; được đào tạo chính quy, đáp ứng yêu cầu người cán bộ, công chức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của Ngành.


Quang cảnh ngày sơ tuyển

Được sự phân công của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức Viện KSND tỉnh công bố Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Viện KSND tỉnh Trà Vinh  năm 2018, đồng thời thông báo một số vấn đề liên quan đến công tác tuyển dụng cán bộ, công chức: về hình thức tuyển dụng, thông tin liên quan đến thi tuyển, thời gian, địa điểm thi, giải đáp thắc mắc của các ứng viên dự tuyển.


Đ/c Nguyễn Văn Thanh công bố quyết định thành lập


Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2018

Các ứng viên được tiến hành sơ tuyển: kiểm tra chiều cao, cân nặng, xem xét ngoại hình, bổ sung hồ sơ tuyển dụng còn thiếu. Quá trình kiểm tra các tiêu chuẩn theo quy định của Ngành, có 17 thí sinh không đạt một trong những tiêu chuẩn nêu trên nên bị loại trực tiếp.
Sau sơ tuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ báo cáo Lãnh đạo Viện KSND tỉnh về từng trường hợp cụ thể, lập danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn dự thi tuyển dụng công chức ngành KSND, báo cáo Viện KSND tối cao phê duyệt trước khi tổ chức thi tuyển. Kết quả sơ tuyển được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Viện KSND tỉnh Trà Vinh và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan theo quy định.
Một số hình ảnh ngày sơ tuyển:
Tác giả bài viết: Kim Thoa – Phòng 15