Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 04/5/2019, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, Ban sơ tuyển do đồng chí Phan Hoàng Hải, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh làm Trưởng ban đã tiến hành sơ tuyển các thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm học 2019.
Căn cứ Hướng dẫn số 1084/VKSTC-V15, ngày 21/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019 và Thông báo số 51/TB-T2-ĐT ngày 22/3/2019 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về việc sơ tuyển Đại học chính quy ngành Luật năm 2019; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh xác định đây là một khâu công tác quan trọng, góp phần quyết định chất lượng đội ngũ cán bộ của ngành Kiểm sát trong tương lai, vì vậy ngay sau khi nhận được Hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã triển khai Kế hoạch sơ tuyển, kịp thời cập nhật thông tin sơ tuyển trên trang tin điện tử của đơn vị, đồng thời chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thông tin, tuyên truyền công tác tuyển sinh đến các Trường THPT trên địa bàn và có trách nhiệm thẩm tra sơ bộ lý lịch, xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh trước khi lập danh sách và chuyển hồ sơ về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để tổ chức sơ tuyển. Tổng cộng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh có 10 hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm học 2019.​Ban sơ tuyển tiến hành kiểm tra các điều kiện xét tuyển vào trường Đại học Kiểm sát Hà Nội của các thí sinh đăng ký dự tuyển

Trong buổi làm việc, Ban sơ tuyển đã tiến hành thẩm định hồ sơ, lý lịch, kiểm tra chiều cao, cân nặng thực tế, hình thức của 10 thí sinh tham dự, kiểm tra kỹ năng nghe, nói, tư duy đối đáp; kiểm tra chữ viết. Với mục tiêu lựa chọn được thí sinh có kết quả học tập tốt, có phẩm chất đạo đức và những năng lực cần thiết khác, góp phần đào tạo, tạo nguồn cán bộ phù hợp với yêu cầu của công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, Ban sơ tuyển đã làm việc nghiêm túc, công khai, đảm bảo khách quan, chính xác theo đúng quy định. Kết quả có 09 thí sinh (trong đó có 02 đảng viên) đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019 và 01 thí sinh sau khi kiểm tra thực tế không đạt yêu cầu về chiều cao theo quy định.
Sau khi kết thúc việc sơ tuyển, Phòng tổ chức cán bộ tham mưu lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh báo cáo danh sách những thí sinh đã được sơ tuyển, danh sách thí sinh đạt yêu cầu và hoàn thiện hồ sơ gửi về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đảm bảo thời gian quy định../

Tác giả bài viết: Thanh Lan – Phòng Tổ chức cán bộ