Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Điều 22 (Khoản 6) Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 04/7/2019, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị Đảng viên

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Hoàng Hải, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.


Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2019. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2019 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra; công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của Ngành được quan tâm thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, tăng cường với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả đạt được nhiều kết quả tích cực; chủ động tăng cường chỉ đạo các tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức, tinh thần của đảng viên và chất lượng chi bộ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cơ quan hoạt động đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động sôi nổi; quán triệt và thực hiện  nghiêm phương châm hành động của Tỉnh ủy Trà Vinh “Hành động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Về đích” và của Ngành về “Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả”, thường xuyên đánh giá, nhận diện 82 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế dân chủ trong hoạt động kiểm sát, tạo sự thống nhất cao trong hoạt động; nội bộ Đảng, cơ quan đoàn kết, xây dựng chi, đảng bộ, đơn vị  trong sạch, vững mạnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến nhận xét, đánh giá kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.


Đồng chí Bùi Thanh Hận – Bí thư Chi bộ 1 phát biểu ý kiến


Đồng chí Trần Thị Vẹn – Bí thư Chi bộ 3 phát biểu ý kiến

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy thông qua bài viết “Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận tất yếu, lâu dài và không khoan nhượng hiện nay”của tác giả Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đăng trên Tạp chí cộng sản số 919 (5-2019).

Tác giả bài viết: Thanh Lan

Nguồn tin: Phòng 15