Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 27/9/2019, VKSND tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và góp ý dự thảo hệ thống biểu mẫu thống kê (sửa đổi)
Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, cùng dự còn có các đồng chí Trưởng, Phó phòng các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh, đại diện lãnh đạo VKSND cấp huyện và công chức làm công tác thống kê của các phòng nghiệp vụ VKS tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố.


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng gợi ý thảo luận

Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và góp ý những vấn đề liên quan đến các tiêu chí đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành và xây dựng các báo cáo của Ngành chưa? Các tiêu chí có phù hợp với quy định của pháp luật không? Có chính xác, rõ ràng có khả năng thu thập không? Các hướng dẫn đã đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu chưa? Qua đó dự báo những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện và kiến nghị, đề xuất khắc phục.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh nêu rõ lãnh đạo, công chức làm công tác thống kê của VKSND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là công chức làm công tác thống kê cần nắm vững, hiểu đúng, thống nhất các tiêu chí thống kê, nhất là các tiêu chí mới sửa đổi, bổ sung để xây dựng các báo cáo thống kê của đơn vị mình chính xác, đầy đủ, đúng kỳ hạn. Do đó, yêu cầu các phòng nghiệp vụ và VKSND các huyện, thị xã, thành phố cần nghiên cứu, quán triệt những nội dung mới của hệ thống các biểu mẫu thống kê và góp ý để hoàn thiện Dự thảo hệ thống biểu mẫu thống kê (sửa đổi).

Tác giả bài viết: Hiệp Hùng

Nguồn tin: Phòng thống kê