Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-VKS của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Ban chỉ đạo thống kê liên ngành hình sự tỉnh Trà Vinh. Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2019, VKSND tỉnh Trà Vinh tổ chức cuộc họp triển khai nội dung Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP quy định phối hợp giữa các Cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự để thống nhất việc phối hợp thực hiện công tác thống kê hình sự liên ngành tỉnh Trà Vinh.
Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình –  Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh – Trưởng ban Chỉ đạo công tác thống kê hình sự liên ngành tỉnh. Cùng tham sự có đại diện các đơn vị: Tòa án tỉnh, Công an tỉnh và các đồng chí  lãnh đạo Phòng 1, 7, 8, Phòng thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin.


Thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo thống kê liên ngành tỉnh

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2018 như: việc khó khăn trong việc đối chiếu, thống nhất số liệu liên ngành và công tác theo dõi, tổng hợp thống kê; thời điểm thu thập số liệu thống kê giữa các ngành không thống nhất với nhau dẫn đến việc phân tích, đánh giá số liệu thống kê còn gặp nhiều khó khăn,… qua đó phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong việc lập báo cáo thống kê hình sự liên ngành, cụ thể:
– Công an tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm lập báo cáo thống kê tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và thống kê thi hành án hình sự quy định tại tại điểm a, e khoản 1 điều 4 TTLT số 05/2018.
– Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm lập thống kê khởi tố, điều tra các vụ án hình sự; thống kê truy tố các vụ án hình sự; thống kê xét xử các vụ án hình sự; thống kê thi hành tạm giữ, tạm giam được quy định tại điểm b,c, d, đ khoản 1 điểu 4 TTLT số 05/2018.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh đánh giá cao sự phối hợp của liên ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2018 về hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm thời gian qua. Và trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành hai cấp tỉnh thực hiện tốt hơn công tác phối hợp khi thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2018 và tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch này.

Tác giả bài viết: Phương Thảo

Nguồn tin: Phòng thống kê