Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 22/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã thành lập đoàn kiểm sát tiến hành phúc tra việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát năm 2019 tại Cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành.
 Đoàn do Đồng chí Võ Trung Dương – P. Viện trưởng chủ trì, đồng chí Trịnh Văn Thanh – Kiểm sát viên và đồng chí Phùng Thị Cẩm Nguyên – Kiểm tra viên làm thành viên.

Quang cảnh cuộc phúc tra kiến nghị
Trong năm 2019, Viện KSND huyện Châu Thành đã tiến hành trực tiếp kiểm sát và ban hành 01 Kết luận số 217/KL-KSTHADS ngày 30/7/2019. Trong kết luận trực tiếp kiểm sát Viện kiểm sát đã kiến nghị yêu cầu Chi cục THADS khắc phục các vi phạm như: chậm bán đấu giá tài sản đối với 01 việc, chấp hành viên chậm tổ chức thi hành án đối với 19 việc thi hành án có đủ điều kiện cưỡng chế; Chấp hành viên chậm xác minh để tổ chức thi hành án theo quy định là 10 việc.
Tại buổi phúc tra, đoàn nghe đồng chí Lâm Văn Thừa Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Viện KSND huyện Châu Thành như sau: lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã chỉ đạo các Chấp hành viên khắc phục xong 01 việc chậm bán đấu giá tài sản, tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản 14 việc có đủ điều kiện (hiện còn 05 việc đang tiếp tục xác minh để tổ chức thi hành) và xác minh, tổ chức thi hành xong 10 việc theo kiến nghị của Viện kiểm sát.
Đồng chí Trịnh Văn Thanh và đồng chí Phùng Thị Cẩm Nguyên
kiểm tra việc thực hiện Kết luận
Qua buổi phúc tra, đ/c Võ Trung Dương thay mặt đoàn ghi nhận kết quả khắc phục vi phạm của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành và yêu cầu Chi cục THADS tiếp tục kiểm tra xác minh áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với 05 việc còn lại. Đề nghị trong thời gian tới Chi cục THADS phải làm tốt hơn nữa để công tác thi hành án dân sự ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Tác giả bài viết: Thanh Tâm

Nguồn tin: Viện KSND huyện Châu Thành