Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 02/12/2019 Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh, do ông Kim Sóc – Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch Mặt trận tổ quốc -Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân làm Trưởng đoàn, đã đến giám sát công tác kiểm sát năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh.
Báo cáo với Đoàn giám sát Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh cho biết trong năm 2019:

(Đồng chí Phan Tuấn Tú – Phó Viện trưởng thông qua báo cáo)
Về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra; thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử; công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tam giam và thi hành án hình sự; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; kiểm sát, xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa; công tác kiểm sát thi hành án dân sự; công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhìn chung:  tổng số thụ lý kiểm sát, giải quyết và xét xử mặc dù số lượng án có tăng nhưng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã hoàn thành các chỉ tiêu trong năm đạt 100%.

(Đ/c Huỳnh Tấn Đạt Q.Viện trưởng giải trình chất vấn)

(Đồng chí Kim Sóc kết luận tại buổi giám sát)
Phát biểu tại buổi giám sát, ông Kim Sóc – Trưởng Ban dân vận – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc – Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân đánh giá cao báo cáo công tác kiểm sát năm 2019 về chỉ tiêu đạt 100% và giải trình chất vấn các nội dung yêu cầu của Đoàn. Đề nghị trong thời gian tới Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm sát hạn chế thấp nhất đối với án bị cấp phúc thẩm hủy, sửa. Bên cạnh đó, mỗi Kiểm sát viên cần phát huy, nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Tác giả bài viết: Mỹ Phượng

Nguồn tin: Viện KSND TP. Trà Vinh