Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch số 05-KH/ĐUK ngày 22/7/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 27/8/2019 của Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát nhân dântỉnh Trà Vinh, vào ngày 16/01/2020, 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dântỉnh Trà Vinh đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Dự và chỉ đạo Đại hội tại các chi bộ có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, đại diện các đoàn thể, cùng toàn thể Đảng viên 04 chi bộ.
Đây đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của các chi bộ trực thuộc đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dântỉnh đã nghe, chỉ đạo đối với các chi bộ về nhân sự cấp ủy, bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và công tác chuẩn bị Đại hội.
Tại đại hội, các chi bộ đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nêu ra những mặt tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của 04 chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2017 – 2020, các Chi bộ đã đề ra phương hướng, chỉ tiêucơ bản của nhiệm kỳ 2020 -2022; tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế thiếu sót, quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội các chi bộ đã nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu để bầu vào chi ủy các chi bộ nhiệm kỳ mới.Kết quả Ban Chấp hành Chi bộ 1, 2, 3, 4 nhiệm kỳ 2020 – 2022 như sau:


Ban chấp hành chi bộ 1
– Ban Chấp hành Chi bộ 1 gồm có 03 đồng chí: Bùi Thanh Hận, Trần Thanh Lan và Phan Thanh Nhanh, đồng chí Bùi Thanh Hận – Chánh Văn phòng tái đắc cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Ban chấp hành chi bộ 2
– Ban Chấp hành Chi bộ 2 gồm có 03 đồng chí: Phạm Thanh Lân, Huỳnh Văn Xoài và Nguyễn Ngọc Anh, đồng chí Phạm Thanh Lân – Trưởng phòng 1 được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Ban chấp hành chi bộ 3
– Ban Chấp hành Chi bộ 3 gồm có 03 đồng chí: Mai Tư, Võ Thị Ngọc Hân và Lê Thị Thanh Xuân, đồng chí Mai Tư – Trưởng phòng 10 được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Ban chấp hành chi bộ 4
– Ban Chấp hành Chi bộ 4 gồm có 03 đồng chí: Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Văn Đoàn và Lê Anh Thư, đồng chí Nguyễn Thế Phong – Chánh Thanh tra được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Thay mặt Ban chấp hành chi ủy khóa mới, các đồng chí Bí thư các chi bộ đã hạ quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Ngành ngày càng vững mạnh./.


Đ/c Nguyễn Thanh Bình – Bí Thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ 1
Đ/c Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí Thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ 2

Đ/c Bùi Thanh Hận – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ 3

Đ/c Trần Thị Huyền Trân – Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ 4

Tác giả bài viết: Thanh Lan

Nguồn tin: Phòng 15