Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Quyết định số 4413-QĐ/TU, ngày 11/3/2019 của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc thành lập Tổ Công tác và Kế hoạch số 05-KH/TCT, ngày 19/11/2019 của Tổ Công tác. Sáng ngày 19/12/2019, Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh (Tổ công tác số 05) tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 6 ,7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đối với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.


Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh (Tổ công tác số 05)

Tham dự buổi kiểm tra có đồng chí Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ – Tổ phó; đồng chí Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Võ Minh Nhựt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Huỳnh Tấn Rở, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh văn Phến, Phó Trưởng phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng với các thành viên Ban Cán sự Đảng; Ban Chấp hành Đảng ủy và bí thư các chi bộ trực thuộc.
Theo Kế hoạch, Chương trình làm việc, Tổ Công tác nghe đơn vị được kiểm tra báo cáo và trong quá trình kiểm tra, Tổ sẽ yêu cầu cung cấp thêm thông tin, kiểm tra trực tiếp các hồ sơ, tài liệu có liên quan để làm rõ thêm nội dung báo cáo của đơn vị.


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng trình bày báo cáo với Tổ Công tác số 05

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ – Tổ phó nhấn mạnh đây là đợt kiểm tra quan trọng, qua kiểm tra, Tổ sẽ có đánh giá, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, Tổ cũng đánh giá cao về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc phối hợp với Đảng ủy cơ sở triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 6 ,7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả kiểm tra cho thấy, Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch ngày 19/11/2019 của Tổ Công tác số 05 của Tỉnh ủy Trà Vinh, đã chuẩn bị báo cáo theo đúng đề cương hướng dẫn và các tài liệu có liên quan phục vụ cho việc kiểm tra của Tổ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nhất là đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, quan tâm chỉ đạo tốt các mặt công tác của ngành, đặc biệt là xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò lãnh đạo của tập thể, phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân, tính năng động, sáng tạo của từng cấp ủy và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Đồng chí Phan Hoàng Hải – Bí thư Bán cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh
Tiếp thu ý kiến đóng góp của Tổ Công tác, thay mặt Ban Cán sự Đảng, đồng chí Phan Hoàng Hải, phát biểu ý kiến tiếp thu và khẳng định trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế mà Tổ Công tác đã nêu; sau buổi làm việc đơn vị sẽ chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh báo cáo gửi về Tổ Công tác theo quy định./.

Tác giả bài viết: Thanh Lan

Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ