Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 04/02/2020, Phòng Kiểm sát việc giải quyết án dân sự, hôn nhân – gia đình (Phòng 9); Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác kiểm sát năm 2020 tại Hội trường Viện KSND tỉnh Trà Vinh.
Thành phần tham dự gồm có: Đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh chủ trì hội nghị; Cùng Lãnh đạo, kiểm sát viên, chuyên viên Phòng 9, Phòng 10.
Hội nghị đã nghe hai phòng thông qua chương trình công tác kiểm sát năm 2020 với các nhiệm vụ trọng tâm:Tập trung chỉ đạo và đổi mới công tác kiểm sát;Nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, nhất là kháng nghị phúc thẩm ngang cấp; Nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp;Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, thỉnh thị và trả lời thỉnh thị, thông báo và tổ chức rút kinh nghiệm… đồng thời đề ra các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện để nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sựcác vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp và những việc khác theo quy định của pháp luật.
Qua đó từng phòng đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, trong đó: Phòng 9 tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; phát hiện vi phạm để thực hiện quyền yêu cầu, quyền kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa; kiểm sát chặt chẽ 100% bản án, quyết định của Tòa án hai cấp để phát hiện vi phạm, tham mưu cho Lãnh đạo ban hành kiến nghị, kháng nghị theo thẩm quyền xác định nhiệm vụ đột phá là “Nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị phúc thẩm đặc biệt là kháng nghị phúc thẩm ngang cấp” và đề ra chỉ tiêu chủ yếu được qui định trong hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân nhằm hoàn thành chỉ tiêu chung của ngành được Quốc hội giao; Phòng 10 xác định lấy việc “ Nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp” làm công tác đột phá đồng thời tập trung thực hiện các nội dung: Nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức hai cấp; Đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát; Thực hiện đúng và đầy đủ quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị…

Đồng chí Trần Hương Thủy- Phó Trưởng phòng 9
Sau khi thông qua chương trình Hội nghị đã được nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp và nhiều giải pháp mang tính tích cực, xây dựng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong năm 2020 với nhiều giải pháp cụ thể: KSV cần nghiên cứu kỹ hồ sơ và nẵm vững nội dung vụ án, thực hiện quyền yêu cầu đối với Tòa án đối với những vụ án cần thu thập thêm chứng cứ…; Nâng cao trách nhiệm của kiểm sát viên phụ trách địa bàn; Tích cực nghiên cứu Luật, văn bản có liên quan, án lệ và các văn bản hướng dẫn của ngành… Đối với những vụ án có nội dung phức tạp thì cần trao đổi với Lãnh đạo, KSV của đơn vị và xin ý kiến của Lãnh đạo Viện khi cần thiết để có đường lối giải quyết vụ án một cách đúng đắn.

Đồng chí Mai Tư- Trưởng Phòng 10

Đồng chí Trần Thị Vẹn- Trưởng phòng 9

Đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị
Kết thúc Hội nghị đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị, đề ra những phương hướng trong năm 2020 với nhiệm vụ trọng tâm đã nêu của hai phòng nghiệp vụ đồng thời chú trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ đột phá là công tác kháng nghị phúc thẩm đặc biệt là kháng nghị phúc thẩm ngang cấp cả số lượng, chất lượng và nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp.
Đối với Lãnh đạo phòng, Kiểm sát viên, chuyên viên phải luônnêu cao tinh thần trách nhiệm. Đồng chí nhấn mạnh vai trò của Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự – HNGĐ và trong công tác kiểm sát các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp và những việc khác theo quy định của pháp luật là:Không ngừng học tập, nghiên cứu pháp luật và các văn bản có liên quan, nắm vững hồ sơ vụ án…; Chú trọng đến công tác phân công kiểm sát viên phụ trách địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị đối với viện kiểm sát cấp huyện để nâng cao hiệu quả cao trong công tác kiểm sát của ngành đặc biệt là công tác kháng nghị phúc thẩm ngang cấp. Kịp thời ban hành các thông báo rút kinh nghiệm đối với những bản án có vi phạm đến mức phải hủy, sửa có lỗi của kiểm sát viên cấp sơ thẩm, những vi phạm khác trong hoạt động tư pháp để nhằm nâng cao hiệu quả công tác…

Tác giả bài viết: Phúc Đức

Nguồn tin: Phòng 9