Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Trên cơ sở Kết luận số số 79/KL-VKS ngày 01/11/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số: 20/QĐ-VKS và Kế hoạch phúc tra số: 21/KH-KSTHA ngày 10/02/2020 tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật công tác thi hành án dân sự tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh. Thời gian phúc tra 01 ngày làm việc, ngày 27/02/2020.
Đoàn phúc tra gồm có: Đ/c Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng,Trưởng đoàn phúc tra; Đ/c Nguyễn Văn Đoàn – Phó Trưởng phòng, Phó trưởng đoàn; Đ/c Nguyễn Thị Hồng Duyên – Chuyên viên, Thành viên.
Đại diện cục THADS gồm có: Đ/c Nguyễn Minh Khiêm – Phó Cục trưởng CTHADS; Đ/c Nguyễn Văn Tam – Trưởng phòng nghiệp vụ cùng các chấp hành viên tại đơn vị.
Tại buổi làm việc đ/c Nguyễn Văn Đoàn thông qua Quyết định số: 20/QĐ-VKS và Kế hoạch phúc tra số: 21/KH-KSTHA ngày 10/02/2020 về việc phúc tra việc thực hiện kiến nghị. Tiếp theo đ/c Nguyễn Văn Tam thay mặt đơn vị được phúc tra thông qua báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị năm 2019.

Đoàn phúc tra làm việc tại Cục THADS tỉnh
Đoàn phúc tra tiến hành phúc tra các nội dung đã kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm năm 2019 như: Chậm đưa ra cưỡng chế thi hành án, chậm xác minh điều kiện thi hành án, chưa đưa ra xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án, chậm tổ chức thi hành án về xử lý tài sản.

Đ/c Nguyễn Văn Đoàn kiểm tra hồ sơ
Sau khi nhận được kiến nghị của Viện kiểm sát, lãnh đạo Cục thi hành án đã nghiêm túc tiếp thu, thể hiện tinh thần thẳng thắn, cầu thị và chỉ đạo chặt chẽ việc khắc phục vi phạm, thiếu sót. Đối với chấp hành viên đã thể hiện rất cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật, từ đó đã kịp thời bổ sung, khắc phục những hạn chế thiếu sót, vi phạm đã được nêu trong kiến nghị.
Qua phúc tra hồ sơ đối với tất cả các nội dung trong kiến nghị Cục thi hành án đã thực hiện rất kịp thời và đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Tác giả bài viết: Hồng Duyên

Nguồn tin: Phòng 8