Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-VKSCL ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh về trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Càng Long.

Đ/c Phan Văn Quân công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát
Trong ngày 28/02/2020, Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Càng Long. Tham gia đoàn kiểm sát có đ/c Phan Văn Quân – Viện trưởng; đ/c Võ Thị Kim Liên – Kiểm sát viên – thành viên; đ/c Lư Thái Duy – Kiểm tra viên – thành viên. Tiếp đoàn kiểm sát có đ/c Nguyễn Văn Hiến – Trưởng Nhà tạm giữ; đ/c Nguyễn Văn Tài – Đội Trưởng đội Cảnh sát thi hành án HS và HĐTP; đ/c Trần Thị Huỳnh Như – cán bộ đội Cảnh sát thi hành án HS và HĐTP, cùng một số cán bộ công tác trong đơn vị.
Sau khi nghe Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Càng Long báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Càng Long từ ngày 01/12/2019 đến ngày 27/02/2020. Đoàn trực tiếp kiểm tra nghiên cứu sổ sách, báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người tạm giam, phạm nhân; kiểm sát tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam và những nơi khác có liên quan; gặp hỏi một số người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ….

KSV – Võ Thị Kim Liên và Kiểm tra viên Lư Thái Duy tiến hành kiểm tra hồ sơ
Qua kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà Tạm giữ Công an huyện Càng Long, Đoàn kiểm sát thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Càng Long đã thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Công tác lập, quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào Nhà tạm giữ được thực hiện theo đúng quy định. Không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam. Không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà Tạm giữ phải xử lý kỷ luật. Việc thiết lập hồ sơ, sổ sách, được thực hiện, ghi chép, cập nhật đầy đủ, theo đúng mẫu quy định. Việc thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam như chế độ ăn, chế độ mặc và cấp phát tư trang, chế độ ở, sinh hoạt được thực hiện nghiêm túc theo quy đinh của pháp luật. Tuy nhiên cũng có phần hạn chế trong việc phân loại quản lý người bị tạm giữ, tạm giam là giam cùng buồng người chưa thành niên với người thành niên vi phạm điểm c khoản 1 Điều 18 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Nguyên nhân do: điều kiện thực tế Nhà tạm giữ đã xuống cấp, nhỏ trong khi số lượng người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân nhiều nên dẫn đến hạn chế trên.

Kiểm tra viên Lư Thái Duy kiểm tra buồng giam
Kết luận cuộc kiểm sát, đồng chí Trưởng đoàn kiểm sát ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả đã đạt được trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà Tạm giữ Công an huyện Càng Long nhất là trong tình hình chính sách về giam giữ có nhiều thay đổi và đề nghị các cán bộ, chiến sỹ Nhà tạm giữ Công an huyện cần tiếp tục phát huy để thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ trong khâu công tác này. Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Hiến chân thành tiếp thu và hứa sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, cố gắng thực hiện tốt hơn nữa quy định về giam, giữ và thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Thanh Toản

Nguồn tin: VKSND huyện Càng Long