Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 18 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Viện KSND thành phố Trà Vinh. Đoàn kiểm tra công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án Viện KSND tỉnh Trà Vinh đến kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho đơn vị Viện KSND thành phố Trà Vinh. Thành phần đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Trưởng phòng 8 (Trưởng đoàn), cùng các thành viên đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Thạch Ba, Đặng Văn Quốc, Nguyễn Thị Hồng Duyên. Thành phần đơn vị tiếp đoàn có Ban lãnh đạo, Kiểm sát viên, Chuyên viên của bộ phận tạm giữ, tạm giam và thi hành án.
Thay mặt đoàn kiểm tra đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Trưởng đoàn thông qua quyết định và kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng thông qua quyết định, kế hoạch tại buổi kiểm tra
Nội dung kiểm tra, đoàn đã kiểm tra sổ sách ghi chép và các hồ sơ kiểm sát ở các khâu tạm giữ, tạm giam và thi hành án cùng kết quả triển khai thực hiện một số chỉ tiêu nghiệp vụ của đơn vị Viện KSND thành phố Trà Vinh.


Quang cảnh cuộc kiểm tra
Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá đơn vị cơ bản thực hiện tốt chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực tạm giữ, tam giam và thi hành án. Về hồ sơ và sổ sách được lập ghi chép đầy đủ đúng theo quy định của ngành. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ, đơn vị đã có tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo quý I đề ra, tuy nhiên đoàn cũng có ý kiến đề nghị đơn vị nên sớm tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ như: Xác minh điều kiện thi hành án, phúc tra kết quả kiến nghị và phối hợp giải quyết các khoản tiền tạm ứng án phí còn tồn động tại kho bạc Nhà nước.

Ngoài ra đoàn cũng đã trao đổi, hướng dẫn một số kỹ năng, thao tác nghiệp vụ cho Kiểm sát viên, Chuyên viên trong bộ phận nắm để làm tốt công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án trong thời gian tới.
Đồng chí Huỳnh Tấn Đạt thay mặt cho đơn vị tiếp thu ý kiến góp ý của Đoàn, hứa trong thời gian tới sẽ chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà đoàn kiểm tra đề ra, đồng thời chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cho đơn vị.

Tác giả bài viết: Tuấn Lộc

Nguồn tin: Viện KSND TP. Trà Vinh