Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
VKSND huyện Trà Cú:
Ngày 06/5/2020, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú, Chi bộ Viện kiểm sát đã tổ chức Đại hội đảng viên chi bộ Viện kiểm sát lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cao Văn Sậm, Thường vụ huyện ủy, Trưởng công an huyện và đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện.
Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Cao Văn Sậm, Thường vụ huyện ủy đánh giá cao về vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, ghi nhận những thành tích của tập thể chi bộ, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ, đồng thời định hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 để có giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Với tinh thần dân chủ Đại hội đã xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy chi bộ,  Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua bầu cử, đồng chí Trầm Văn Mừng trúng cử chức danh Bí thư chi bộ, đồng chí Lê Thanh Tú được bầu làm Phó Bí thư và đồng chí Huỳnh Đoàn Tố Quyên được bầu giữ chức danh Ủy viên. Đồng thời Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm đồng chí Huỳnh Văn Thiệu và đồng chí Trầm Văn Mừng, đồng chí Lê Thanh Tú được bầu làm đại biểu dự khuyết.

Chi ủy mới ra mắt và hạ quyết tâm
Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025./.
VKSND thành phố Trà Vinh:
Ngày 08/5/2020, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Trường An, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng cơ quan kiểm tra – thanh tra; đồng chí Nguyễn Văn Loan, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban dân vận; đồng chí Phương Minh Thành, Phó trưởng ban Tuyên giáo đến dự và chỉ đạo đại hội.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua: Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh có 11 đảng viên sinh hoạt trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhờ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, tự học, tự rèn với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ; tích cực thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), chịu khó học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong 05 năm qua, đơn vị được khen thưởng về tập thể: 02 cờ thi đua ngành của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 02 tập thể xuất sắc và 01 chứng nhận lao động tiên tiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong đợt khen thưởng cuối năm và 07 Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong các đợt thi đua ngắn hạn; Về cá nhân: 12 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, trong đó có 01 đồng chí được Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (02 năm liền  Chiến sỹ thi đua cơ sở) trong đợt khen thưởng cuối năm, 15 đồng chí được bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong các đợt thi đua ngắn hạn….
Kết quả: Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành khóa mới với 03 ủy viên, đồng chí Huỳnh Tấn Đạt, Bí thư chi bộ tiếp tục tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đồng chí Phan Tuấn Tú, Phó Bí thư chi bộ tiếp tục tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Trần Trường An- Ủy viên Thường vụ Thành ủy tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Khóa mới
Nhiệm kỳ mới 2020-2025, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức và cán bộ; công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 – khoá XI, XII. Trong đó, Đại hội thống nhất đề ra 07 chỉ tiêu cơ bản và 05 nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện.
Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Trà Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
VKSND huyện Tiểu Cần:
Ngày 13/5/2020, Chi bộ Viện KSND huyện Tiểu Cần tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Văn Nam, Huyện ủy viên – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Minh Mẫu, Huyện ủy viên – Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện đến dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội có sự tham dự của 11/11 đảng viên trong Chi bộ.
Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành tựu mà Chi bộ đạt được trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong công tác xây dựng Đảng và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế yếu kém mà Chi bộ cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận, tham luận một số nội dung về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Nam, Huyện ủy viên – Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy ghi nhận những thành tích của tập thể chi bộ, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ huyện nhất là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, đồng thời định hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 để có giải pháp thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.
Tại phần bầu cử, Đại hội đã xem xét lựa chọn và bầu ra những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy chi bộ, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua bầu cử, đồng chí Trần Thanh Sơn trúng cử chức danh Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Màu được bầu làm Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Danh được bầu làm Chi ủy viên. Đại hội cũng bầu ra đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm đồng chí Trần Thanh Sơn là đại biểu chính thức và đồng chí Nguyễn Thị Màu là đại biểu dự khuyết.

Chi ủy khóa mới ra mắt hạ quyết tâm trước Đại hội
Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới 2020-2025, đề ra 08 chỉ tiêu cơ bản và 05 nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện, trong đó xác định mục tiêu tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác xây dựng đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
VKSND huyện Duyên Hải:
Thực hiện Kế hoạch số 146-KH/HU, ngày 08/8/2019 của Huyện ủy Duyên Hải về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, ngày 13/5/2020, Chi bộ Viện KSND huyện Duyên Hải tổ chức Đại hội Đảng viên chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Minh Thảnh – Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giác đốc Trung tâm Chính trị huyện. Tham dự Đại hội có toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ.
Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tất cả đảng viên với tinh thần đổi mới, trách nhiệm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Qua học tập và làm theo gương Bác, nhiều đảng viên của chi bộ đã nêu gương tốt trong rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong trong công tác, gần gũi với nhân dân, chống quan liêu, tham ô, lãng phí. Từng cán bộ, đảng viên cùng với Cấp ủy của Chi bộ VKSND huyện Duyên Hải đã vượt qua những khó khăn, đạt được những kết quả tốt trên các mặt công tác. Để đạt được những kết quả đó chính là nhờ sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ, sự lãnh chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy và sự quan tâm phối kết hợp công tác của các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt là sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh đã giúp cho chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh những kết quả đạt được thì Chi bộ cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đại hội đã nêu ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Minh Thảnh ghi nhận những thành tích của tập thể chi bộ trong nhiệm kỳ qua đã góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ huyện; Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ.

Chi ủy khóa mới ra mắt hạ quyết tâm trước Đại hội

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí, đồng chí Tăng Phước Tới tái đắc cử làm Bí thư chi bộ, đồng chí Lý Phước Bền được bầu làm Phó Bí thư và đồng chí Lâm Minh Khoa được bầu làm Chi ủy viên. Đại hội cũng bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 2 đồng chí. Thay mặt Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ mới, đồng chí Tăng Phước Tới hứa trước tập thể cán bộ, đảng viên sẽ làm hết sức mình, tập trung phát huy sức mạnh toàn diện, đoàn kết, thống nhất hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tác giả bài viết: Văn Thòn, Mỹ Phượng, Đoàn Văn Thắng, Minh Phụng

Nguồn tin: VKSND huyện Trà Cú, VKSND TP. Trà Vinh, VKSND huyện Tiểu Cần, VKSND huyện Duyên Hải