Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 15/5/2020, Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi, rút kinh nghiệm về công tác kháng nghị phúc thẩm các vụ, việc dân sự – vụ án hành chính và những việc khác theo quy định nhằm nâng cao cả về chất và lượng đối với kháng nghị phúc thẩm của VKS hai cấp.
Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Viện KSND tỉnh Trà Vinh, dưới hình thức trực tuyến đến tất cả các điểm cầu Viện KSND cấp huyện với sự chủ trì của đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh; Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên và Kiểm tra viên Phòng 9; Ở các điểm cầu VKS cấp huyện có các đồng chí lãnh đạo phụ trách, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và chuyên viên làm công tác kiểm sát giải quyết án Dân sự – Hành chính.

Toàn cảnh buổi tập huấn
Đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện KSND tỉnh Trà Vinh phát biểu khai mạc và chỉ ra những nội dung quan trọng cần trao đổi, rút kinh nghiệm tại hội nghị nhằm đảm bảo hội nghị làm việc đúng trọng tâm có hiệu quả và đạt được mục đích đã đề ra.
Đồng chí Trần Hương Thủy – Phó phòng 9 thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác kháng nghị năm 2019 và 04 tháng đầu năm 2020 và một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm. Báo cáo của phòng đã nêu được những thành tích mà VKS hai cấp đã phấn đấu đạt được trong thời gian qua (đa số đạt và vượt chỉ tiêu đề ra), đồng thời cũng chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại hạn chế và đề ra những giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng kháng nghị.
Tại hội nghị các đơn vị VKS cấp huyện đã tham gia tham luận, thảo luận và nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác kháng nghị cụ thể ở các đơn vị VKS Tp. Trà Vinh, huyện Trà Cú, Duyên Hải, Càng Long và TX. Duyên Hải. Những vấn đề đặt ra đã được Lãnh đạo phòng nghiệp vụ trả lời thỏa đáng, đầy đủ, đồng thời thông qua hội nghị đã trang bị thêm cho KSV hai cấp một số kỹ năng trong công tác kháng nghị phúc thẩm nhằm nâng cao chất lượng trong công tác này.

Đ/c Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng VKS tỉnh phát biểu tại hội nghị
Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Huyền Trân, đánh giá cao chất lượng của hội nghị, đồng thời chỉ ra cho Phòng nghiệp vụ và các VKS cấp huyện những phương hướng, giải pháp khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong thời gian tới, VKS hai cấp cần tăng cường trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ để nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác kháng nghị phúc thẩm, nhằm thực hiện tốt công tác đột phá của VKS hai cấp trong năm 2020.

Tác giả bài viết: Phúc Đức

Nguồn tin: Phòng 9