Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TXU ngày 29/7/2019 của Thị ủy Duyên Hải “Thực hiện Chỉ thị số 35/CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” được sự thống nhất của Thường trực Thị ủy, ngày 20/5/2020, Chi bộ Viện KSND thị xã Duyên Hải đã tổ chức Đại hội Đảng viên chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có: đồng chí Võ Trường Giang – Ủy viên Ban thường vụ thị xã Duyên Hải, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã; đồng chí Thái Văn Nhiệm – Thị ủy viên, Phó cơ quan Kiểm tra – Thanh Tra; đồng chí Võ Văn Ngọn – Phó ban dân vận thị xã và 11 đồng chí Đảng viên chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải.
Đại hội đã thông qua các dự thảo báo cáo: tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi bộ khóa I nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua.


Đ/c Võ Trường Giang – Ủy viên Ban thường vụ thị xã Duyên Hải phát biểu chỉ đạo
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Trường Giang – Ủy viên Ban thường vụ thị xã Duyên Hải, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã Duyên Hải đã biểu dương, ghi nhận những thành tích của tập thể chi bộ, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ thị xã nhất là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời định hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 để có giải pháp thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận, tham luận một số nội dung về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội

Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Với tinh thần dân chủ Đại hội đã xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí: đồng chí Dương Tấn Kiệp tái đắc cử Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ tái đắc cử Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Tăng Thị Thơm được bầu làm Chi ủy viên. Đồng thời Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ (đại biểu chính thức) và đồng chí Tăng Thị Thơm (đại biểu dự khuyết).

Chi ủy mới ra mắt và hạ quyết tâm trước Đại hội

Tác giả bài viết: Tăng Nguyễn Việt Thanh

Nguồn tin: Viện KSND TX. Duyên Hải